Sök ekonomiskt stöd för Brexit-kostnader

Har ditt företag extra kostnader för att förbereda sig inför Brexit? Nu kan företaget få ekonomiskt stöd från din region. Tillväxtverket har utvidgat de s.k. affärsutvecklingscheckarna till att även omfatta Brexit.

     

den 25 februari 2019 Håkan Larsson
Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Nytt är att företag även kan använda checken till att utreda frågor kopplade till Brexit.

Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling (kontakta dem för mer information).

Vilka företag kan få Brexit-stöd?

Checkarna riktar sig till företag som har
  • 2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner och max 100 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut)
  • en ekonomi i ordning
  • en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader

Hur stort bidrag kan företag få?

Företaget kan söka en check på 50 000 – 250 000 kr. Stödet från regionen får motsvara max hälften av vad ditt internationaliseringsprojekt kostar totalt. Resten betalar företaget.

Hur och för vad ansöker man om affärsutvecklingscheckar?

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Det är olika kontaktpersoner och olika ansökningstider för olika regioner.

Företaget kan bland annat söka stöd för;
  • Köp av tjänst 
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)
  • Resekostnader (max 20 procent av kostnaden)

Testa dig! - Har du rätt att få stöd?

På Tillväxtverkets hemsida kan du testa om ditt företag uppfyller de grundläggande kriterierna för att kunna söka en affärsutvecklingscheck.

För att kunna söka en affärsutvecklingscheck behöver du kunna svara JA på samtliga frågor.

Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!