Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande – ny månadsuppgift kan komma att införas

Den parlamentariska utredningen föreslår att Socialförsäkringarna bör bli rättvisare och träffsäkrare. Sambandet behöver bli tydligare mellan arbete, inkomst, avgift och ersättning.

     

den 3 juni 2015

Slutbetänkandet innehåller i grunden omarbetade, förenklade och detaljerade förslag om en övergång till att ersättningen fortsättningsvis ska beräknas på elektroniska inkomstuppgifter som ersätter dagens arbetsgivardeklaration.

I stället för tidigare komplicerade förslag till månadsuppgifter föreslås nu att arbetsgivare varje månad ska rapportera inkomst för anställda enligt kontantprincipen, företrädesvis genom digital överföring från lönesystem.


Källa: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/Pressmeddelande.pdf