Sociala krav i leverantörskedjan

Konkurrensverket har tagit fram ett kostnadsfritt verktyg

     

den 25 maj 2015

Konkurrensverket har tagit fram ett kostnadsfritt verktyg, CSR kompassen, för företag och offentliga verksamheter som vill arbeta med ansvarsfull upphandling.

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär organisationers ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

CSR kompassen, som tagits fram av nordiska experter på socialt ansvarstagande, består av konkreta råd, mallar och goda exempel för hållbara inköp. Läs mer här.

Nätverket CSR Sweden arbetar med att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker.

I nätverket finns representanter från företag som Pfizer, PostNord, Skandia, SJ, Microsoft, Sodhexo, Noirdic Shoise Hotels m fl.

Länk till företagsnätet


Källa: Konkurrensverket