Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar

Från och med 1 maj blir det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra när nya LAS-regler träder ikraft.

     

den 25 april 2016

– Det här kommer främst att påverka arbetsgivare som har många visstidsanställda. Då gäller det att vara extra uppmärksam säger Annika Westergren, arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson.

I dag gäller att en allmän visstidsanställning blir en tillsvidareanställning när en medarbetare har varit anställd i totalt mer än 24 månader under den senaste femårsperioden.

Men med den nya kompletterade regeln innebär att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning när man har varit allmän visstidsanställd i mer än 24 månader under obegränsad tid. Arbetsgivare måste alltså hålla reda på två olika övergångsregler när det gäller allmän visstidsanställning.

För att kunna tillgodoräkna visstidsanställningen krävs dock att den har ingått i en kedja av tidsbegränsande anställningar. I denna kedja räknas allmän visstid, vikariat och säsong. Om det är längre än sex månader mellan anställningarna har kedjan brutits.

Rätt till information

En annan förändring i regelverket är att anställda nu har rätt till ett skriftligt besked gällande anställningsform samt start- och slutdatum för varje anställning. Om den anställde begär sådan information måste den lämnas inom tre veckor.

– Det här kommer att ställa stora krav på arbetsgivarna. Det kommer att bli ännu viktigare att göra rätt från början. Det gäller att alltid avtala om en anställningsform som finns i LAS eller i kollektivavtalet. Och inte heller glömma bort att bestämma hur länge anställningen ska pågå, säger Annika Westergren, arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson.

Kontrollera med kollektivavtal

Reglerna om visstidsanställningar är dispositiva. Det betyder att kollektivavtal på central nivå kan kringgå lagen, och exempelvis sätta de nya visstidsreglerna ur spel.

– Om företaget är bundet till kollektivavtal måste man alltid kontrollera vad det avtalet säger när det kommer till att visstidsanställa, avslutar Annika Westergren.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer