Slut på jakten efter de rätta talangerna?

Dagens transparenta och digitala värld ställer nya krav på företag i jakten på att hitta de rätta talangerna. Det handlar inte längre om att leta efter de rätta talangerna, utmaningen är istället att lyckas få de rätta talangerna att söka sig till företaget.

     

den 17 januari 2018

Deloitte gör årligen en världsomspännande undersökning där de största HR-trenderna listas. Den senaste undersökningen från 2017 visar att den tredje viktigaste utmaningen som företag ställs inför är att lyckas attrahera kandidater med rätt kompetens. För att synas och attrahera rätt talanger måste företag arbeta med att bygga upp ett digitalt arbetsgivarvarumärke.

Digital närvaro viktig

Allt ett företag publicerar på digitala kanaler påverkar kandidaters upplevelser och val om att söka sig dit eller inte. Oftast krävs det bara några sekunder inne på ett företags hemsida för att bilda sig en uppfattning om företaget som arbetsgivare och konkurrenterna är bara ett ”klick” bort. Att synas, nätverka och vara aktiv på flera olika sociala kanaler har därför blivit viktigare än någonsin. Arbetet med att locka rätt kandidater har kommit att bli minst lika viktigt som arbetet med marknadsföring för att locka kunder.

Att använda sig av digitala verktyg på olika sociala kanaler har visat sig vara ett effektivt sätt att synas och vara attraktiv. Idag finns det en mängd digitala system som kan göra automatiska analyser och sökningar och system som matchar jobb med kandidater med mera.

Rörlig media lockar kandidater

Deloittes undersökning visar att en avgörande faktor i arbetet med att attrahera rätt kandidater är medarbetarnas allmänna uppfattning om företaget som arbetsgivare. Att använda sig av videos som verktyg där anställda själva berättar om sina upplevelser om hur det är att arbeta på företaget är ett effektivt sätt att locka kandidater att söka sig till företaget. Även animerade videos där det exempelvis går att se hur en dag på jobbet skulle kunna se ut blir allt vanligare. Videos kan också användas i rekryteringsprocesser, till exempel kan en videopresentation skickas in i samband med en jobbansökan eller användas vid en intervju. Att använda sig av video i rekryteringsprocessen är till bra hjälp för att i ett tidigt skede bilda sig en uppfattning om lämpliga kandidater, vilket gör att man sparar både pengar och tid enligt Deloittes undersökning.

Utformningen av annonser har också kommit att förändrats från att tidigare varit utformade med krav utifrån organisationens behov till att numera utformas med utgångspunkt i vad som eftertraktas hos kandidaterna. Viktiga frågor att ställa sig är vad kandidaten får ut av att jobba hos er och vad de olika målgrupperna värdesätter istället för att fokusera på vad företaget kräver av kandidaten.

SE OCKSÅ: Onboarding – ett verktyg för att reducera turnover och få anställda snabbare igång

Kandidatupplevelsen påverkar arbetsgivarvarumärket

Ytterligare en faktor som påverkar arbetsgivarvarumärket som ofta prioriteras bort på grund av tidsbrist är hanteringen av de kandidater som sållas bort i en rekryteringsprocess. Trots att tiden ofta är knapp i en rekryteringsprocess är en positiv kandidatupplevelse och återkoppling lika viktigt för de som går vidare i processen som för de som inte gör det.

Se varje steg i en rekryteringsprocess och ett anställningsförhållande som ett relationsskapande som påverkar synen på företaget. Oavsett om en kandidat är aktuell eller inte för en anställning, redan är anställd eller ska avvecklas, påverkar kandidatupplevelsen arbetsgivarvarumärket mer än man tror. Se därför till att fastställa tydliga rutiner för att säkerställa att varje situation hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

Vill du ha hjälp med att skapa tydliga och bra processer har vi ett flertal HR-verktyg som hjälper dig i ditt arbete. 

Läs om våra digitala HR-lösningar här


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!