Victoria Ödlund, HR-expert, tipsar om hur en genomtänkt platsannons ökar chansen att hitta rätt kandidat till jobbet.
Victoria Ödlund, HR-expert, tipsar om hur en genomtänkt platsannons ökar chansen att hitta rätt kandidat till jobbet.

Skippa floskler och omotiverade krav – hitta rätt kandidat med en genomtänkt annons

Det är ett nytt år och för många är detta synonymt med en nystart. Kanske har även ledigheten gett tillfälle till reflektion och många inleder det nya året med att säga upp sig. För arbetsgivare kan det bli bråttom att annonsera ut lediga tjänster, men det finns flera skäl till att inte återanvända gamla annonser slentrianmässigt. En genomtänkt utformning kan leda till ökad chans att få rätt sökande och till att undvika diskriminering.

     

den 3 januari 2019 Victoria Ödlund

Den fria anställningsrätten innebär att det helt och hållet är arbetsgivaren som bestämmer om och när en tjänst ska ledigförklaras. Enligt regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i lagen om uthyrning av arbetstagare (uthyrningslagen) ska arbetsgivare informera om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar till vissa personalgrupper. I övrigt finns inget lagkrav om att arbetsgivare måste informera om eller utannonsera lediga tjänster.

Tydlig rollbeskrivning och realistiska kvalifikationskrav

Som arbetsgivare vill man givetvis att annonsen ska vara säljande, då man ju vill locka kvalificerade sökande. Men för att få rätt sökande måste man analysera kraven utifrån de prestationer och det resultat som ska uppnås. Tänk igenom vilka krav på utbildning och erfarenhet som är nödvändiga respektive meriterande? Vilka personliga egenskaper krävs?

För att attrahera rätt sökande ska annonsen ge en så realistisk och tydlig bild som möjligt av rollen och av kvalifikationskraven. Vissa arbetsgivare upprättar kravprofilen som en form av önskelista, men detta kan leda till att man inte får rätt sökande. En tjänst med för höga kvalifikationskrav kan sålla bort kvalificerade sökande och istället locka överkvalificerade kandidater.

Om arbetsuppgifter och ansvarsområden utmålas som mer komplexa än vad de i själva verket är kan detta resultera i besvikelse när den nyanställde börjat. Detta kan leda till att anställda känner sig uttråkade och därmed presterar sämre och i värsta fall säger upp sig. Nyanställda som slutar inom ett år, s k rookie turnover, kan leda till onödiga personalomsättningskostnader.

Läs mer: Fördjupning i frågor om rekrytering och anställning får du i Servicepaket HR

Diskriminering och likabehandlingsperspektiv

Annonsens utformning ska även formuleras utifrån ett likabehandlingsperspektiv och reglerna i diskrimineringslagen. Exempel på en diskriminerande formulering kan vara; ”Vi söker en ung, driftig kille för jobbet som säljchef”.

Man bör även ställa sig frågan om annonsen signalerar att alla är välkomna att söka oavsett tillhörighet och bakgrund? Många arbeten uppfattas av tradition som manliga eller kvinnliga. Det gäller därför att vara uppmärksam på att fördomar inte förekommer i annonsen. Man bör undvika formuleringar som kan göra att de sökande uppfattar att jobbet passar bäst för personer av exempelvis ett visst kön, en viss ålder eller en viss etnisk tillhörighet.

Könsneutrala ord och benämningar bör alltså användas och tänk på att även bilder kan ge signaler om vilken typ av sökande arbetsgivaren ser framför sig.

Omotiverade krav kan leda till diskriminering

Om annonser återanvänds slentrianmässigt kan det vara lätt hänt att det ställs omotiverade krav. Dessa kan leda till indirekt diskriminering, om de utesluter individer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna.

Det kan exempelvis röra sig om kravet att ”formulera sig väl i tal och skrift på svenska”. Man bör här precisera för vilka arbetsuppgifter som detta är nödvändigt samt fundera över om det överhuvudtaget är nödvändigt för det arbete som ska utföras?

Det kan också handla om krav på svenskt körkort. I Sverige accepteras körkort från samtliga EU-länder. Ytterligare exempel är krav på svenskt medborgarskap. Detta krav får bara ställas när det finns en lag som kräver det.