Skatteverkets nya ställningstaganden om motion och friskvård

Skatteverket har nu publicerat två nya ställningstagande om förmån av motion och friskvård.

     

den 3 juni 2015

Det ena ställningstagandet handlar om att arbetsgivare bara i undantagsfall kan skattefritt tillhandahålla utrustning eller webbtjänster för motion eller annan friskvård i den anställdes bostad.

Det andra handlar om att om arbetsgivare ersätter den anställde för kostnader för motion och friskvård som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skattepliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren ersatt den anställde för hela eller del av kostnaden.

Källa: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.5/324011.html