Skatteverket visar sin mjuka sida – sänker kraven för kundförluster

Att få tillbaka moms på kundförluster är ofta tufft, eftersom säljaren ska kunna visa att kunden saknar ekonomiska möjligheter att betala. Nu sänker Skatteverket kraven – men bara under en begränsad tid. Det är den pågående Covid-19-pandemi som är anledningen.

     

den 2 juni 2020 Veronica Rosen

Eftersom säljaren vid en kundförlust kan minska sin utgående moms – utan att kunden behöver justera sin ingående moms – inser man att det är en ren förlustaffär för staten.

Kunden ska helst gått i konkurs  

För att kunna sänka utgående moms ställs höga krav eftersom förlusten ska vara konstaterad. Enklaste sättet att visa det är om kunden har gått i konkurs. Andra ”säkra” situationer är också vid ackord eller att Kronofogdens utredningsrapport visar att kunden saknar tillgångar som täcker skulden.

Strax innan Covid-19 bröt ut mildrade Skatteverket kraven för fordringar som understiger 1.000 kr och som är minst 8 månader. Då räcker det att företaget har skickat en betalningspåminnelse och ett inkassokrav till kunden för att få tillbaka momsen från verket.

Lättare att hämta hem momsen – tillfälligt

Med den pågående covid-19-pandemin lättar nu Skatteverket på kraven för alla fordringar – under en begränsad tid. Det gäller fakturor som är utställda den 1 februari 2020 fram till den 31 december 2020.

Det räcker då att kunna checka av att följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – den 31 december 2020.
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Kan man bocka samtliga punkter kan säljaren hämta hem momsen på fordringen. Observera att om säljaren senare får betalt ska moms redovisas igen – till den del fordran betalas. Tänk dock på att moms inte ska redovisas på den del av betalningen som avser ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter.

Generös tillämpning även efter Corona?

Att bara behöva bocka av att ett antal förutsättningar är uppfyllda – för att veta att man gjort exakt vad som krävs – underlättar företagets hantering av kundfordringar. Lägg dessutom till att Skatteverkets generositet skapar förutsättningar för en bättre likviditet hos säljande företag – när momsen kan fås tillbaka snabbare.

Det skulle därför vara önskvärt om liknande schablonmässiga krav fanns – även efter årsskiftet. Tre månader är kanske lite väl generöst – men ingen skulle väl klaga om Skatteverkets krav för fordringar som understiger 1 000 kr skulle gälla generellt?


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!