Skattenyheter 2018

Varmt välkommen till ett nytt år önskar vi på Tholin & Larsson! Ett årsskifte brukar ju inte bara innebära nyårsraketer, utan även att en mängd nya lagar och regler börjar att gälla inom många olika områden. Inte minst på skatteområdet som ständigt förändras. 2018 är absolut inget undantag i det avseendet.

     

den 10 januari 2018

Trängselskatt och bilförmån

Från och med den 1 januari 2018 ingår inte längre trängselskatt och infrastrukturavgifter i det schablonberäknade bilförmånsvärdet. Det betyder att privat trängselskatt/infrastrukturavgift ska värderas separat och förmånsbeskattas. 

Vidare påverkas de fasta parametrarna i bilförmånsberäkningen under 2018 av dels ett högre prisbasbelopp jämfört med 2017, dels av statslåneräntan den 30 november 2017 som påverkas av den s k golvregeln i år (innebär att den lägst kan vara 0,50 %). 

Höjda skattefria traktamenten

De skattefria traktamentsbeloppen för tjänsteresor är höjda för såväl inrikes resor som för utlandsresor. Även reduceringsbeloppen för fria måltider är höjda. 

Kostförmån 

Värdet av en fri lunch eller middag uppgår till 94 kr från och med i år. En höjning med 4 kr alltså, jämfört med inkomståret 2017. 

För en fri frukost är värdet 47 kr och handlar det om helt fri kost, d v s frukost, lunch och middag, är schablonvärdet 235 kr.

Växa-stödet är utvidgat

Det tillfälliga anställningsstödet för enskilda näringsidkare, det s k växa-stödet, gäller numera även för handels- och aktiebolag. 

Arbetsgivaravgifterna 2018

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 % även för 2018. Någon inbördes förändring i avgifterna har inte heller gjorts jämfört med 2017.

Egenavgifterna 2018

Även de lagstadgade, fulla egenavgifterna uppgår oförändrat till 28,97 % under 2018. Den särskilda löneskatten för den som har passiv inkomst av näringsverksamhet är inte heller ändrad jämfört med 2017. Den uppgår även i år alltså till 24,26 %. 

Skatterabatt för sjuk- och aktivitetsersättning

Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning får från och med i år en särskild skattereduktion. Denna är inbakad i skattetabellen och tillgodoförs alltså automatiskt. Maximal skattesänkning är ca 2 400 kr per år.

Justeringar i skattetabellens kolumner

Med anledning av att det införts regler om skatterabatt för personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning har en justering gjorts i skattetabellens olika kolumner. Detta berör främst den som betalar ut arbetsersättningar till personer som är födda före 1938. 

SE OCKSÅ: Prova Servicepaket Skatt gratis 

Skattesänkningar för pensionärer

Den beskattningsbara inkomsten, och därmed inkomstskatten, är sänkt för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Den maximala skattesänkningen per månad är ca 375 kr. 

Skattesänkningen, som är en följd av att det förhöjda grundavdraget förstärks, omfattar pensionärer som har en förvärvsinkomst på mellan 123 700 och 416 300 kr per år. 

Den största skattesänkningen - i kronor räknat - uppnår den pensionär som har en årlig förvärvsinkomst på 202 400 kr.

Skärpt beskattning av ISK-konton 

Beskattningen av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring skärps från och med i år. Detta genom att beräkningen av schablonintäkten justeras. 

Tidigare utgick man från kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan (SLR) plus 0,75 procentenheter. Från och med i år ökas SLR istället med en procentenhet.


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!