Skattefritt med personalfest och övernattning

Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om, det är en form av intern representation. Men att det faktiskt går att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på annan ort än där företaget har sin verksamhet, känner förmodligen färre till.

     

den 17 december 2018

Med Skatteverkets goda minne är det faktiskt möjligt att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på en annan ort än där företaget har sin verksamhet. Det gäller även för medföljande makar och sambor.

Visserligen har representationsavdraget för måltidsutgifter slopats vid inkomstbeskattningen fr o m 2017. Däremot får avdrag för moms vid representationsmåltider beräknas på en beloppsram som högst får uppgå till 300 kronor per person.

Däremot får avdrag för moms vid representationsmåltider beräknas på en beloppsram som högst får uppgå till 300 kronor per person.

Läs mer: Bli expert på representation och andra viktiga skattefrågor med Servicepaket Skatt

Detta betyder alltså att en arbetsgivare i fortsättningen inte får något avdrag inkomstskattemässigt för måltider vid personalfester. Däremot är utgifterna för till exempel ett teaterbesök i samband med en personalfest fortfarande avdragsgilla med högst 180 kronor exklusive moms per person. Detta gäller sannolikt även en enklare SPA-behandling.

Det är även viktigt att komma ihåg att måltider vid personalfester och annan representation även fortsättningsvis är skattefria.

När det däremot gäller själva resan och övernattningen i samband med en personalfest på annan ort än där företaget har sin verksamhet får arbetsgivaren faktiskt avdrag med hela beloppet. Här blir det alltså inte fråga om något begränsat avdrag.

Observera att detta gäller under förutsättning att det är fråga om en personalresa med endast en övernattning.

Se dock upp med att vara alltför generös. Arrangemanget måste kunna ses som ”personalvård”. Är det fråga om alltför påkostade resor och nöjen kan förmånsbeskattning bli aktuell. Tänk också på att arbetsgivaren bara får avdrag för två personalfester per år.

Att anordna en av årets personalfester med övernattning på en trevlig ort kan alltså vara en skattefri uppmuntran till personalen med gynnsam avdragsrätt för arbetsgivaren. Det gäller alltså även om arbetsgivaren inte får något avdrag för själva representationsmåltiderna.

Vill du hålla dig uppdaterad? Prova våra Servicepaket gratis.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!