Nu kan du få betala skatt på privatsamtal med mobilen

Har du tjänstemobil som du använder även på fritiden? Även om den har fastprisabonnemang, kan du bli förmånsbeskattad. Men du slipper om dina arbetsuppgifter kräver att du är tillgänglig på telefon även utanför ordinarie arbetstid.

     

den 9 maj 2015

Mobiltelefoner är ett av de vanligaste arbetsredskapen som arbetsgivare tillhandahåller sin personal. Med arbetsredskap menas att en vara eller tjänst är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den privata nyttan av redskapet kan då bli skattefri.

En förutsättning för skattefrihet är dock att förmånen är av begränsat värde för den anställde. Det ska också vara svårt att särskilja förmånen från nyttan i arbetet.

Skatteverket har tidigare sagt att en arbetsmobil med fast samtalsavgift är ett arbetsredskap där privatanvändningen är svår att särskilja från nyttan i arbetet. Privatsamtal med en sådan telefon är därför skattefria.

Nu har Skatteverket kommit med ett förtydligande vad gäller sådana fastprisabonnemang. En uppdelning ska nu göras vad gäller arbetsmobil under ordinarie arbetstid och arbetsmobil utanför ordinarie arbetstid.

– Detta är något helt nytt som kan komma att ställa till problem hos arbetsgivarna.

– För att telefonen ska vara helt skattefri krävs alltså – enligt Skatteverket – att den anställde har sådana arbetsuppgifter som gör att han behöver vara tillgänglig även efter ordinarie arbetstid. Detta bör framgå någonstans, till exempel i ett särskilt avtal.

Om telefonen får användas privat i andra fall, det vill säga under tid när den anställde inte behöver vara tillgänglig för arbetsgivaren, har den anställde fått en skattepliktig förmån. Den anställde ska då beskattas för marknadsvärdet, vilket uppgår till kostnaden för ett motsvarande privat abonnemang.

Här beaktas då själva privatanvändningen, men också möjligheten att kunna använda telefonen privat.

– För att undvika beskattning krävs att arbetsgivaren och den anställde avtalar särskilt om att mobiltelefonen inte får användas privat under icke arbetstid.

Samma resonemang som för mobiltelefoni gäller även andra tjänster, till exempel SMS, MMS och surf eller datatrafik.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att arbetsgivarna styr upp den privata användningen av all elektronisk utrustning under icke ordinarie arbetstid, åtminstone där utrustningen inte är ett arbetsredskap, genom ett avtal. För att undvika beskattning när mobilen inte är ett arbetsredskap utanför ordinarie arbetstid, krävs att utrustningen inte får användas privat.

Arbetsgivaren och den anställde bör ha ett avtal om den elektroniska utrustningen även när den är ett arbetsredskap utanför ordinarie arbetstid.

Frågan om arbetsredskap under och utanför ordinarie arbetstid är ny. Ska man göra denna uppdelning på alla former av arbetsredskap, till exempel terminalglasögon?

– Att göra en sådan bedömning för varje arbetsredskap torde vara en grannlaga uppgift att motbevisa för Skatteverket, och frågan är om inte den nya synen på fastprisabonnemang är ett försök från Skatteverkets sida att stävja ett omfattande privatanvändande av tjänstemobiler.

– Frågan är om verket har stöd för sin uppfattning i förarbeten.