Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Riksdagen har den 2 mars beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid.

     

den 4 april 2016

EU-kommissionen har tidigare kritiserat Sverige för att missbruk av visstidsanställningar som staplas på varandra inte reglerats i lagstiftningen. Nu har riksdagen beslutat att en tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning om en person under lång tid får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare.

I dag omvandlas en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år inom en femårsperiod. Beslutet innebär att en tidsbegränsad anställning ska kunna bli till en tillsvidareanställning också om tidsramen är längre än fem år. Det gäller om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Den som har en tidsbegränsad anställning får också rätt till information från arbetsgivaren om alla anställningar som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig anställning till tillsvidareanställning.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2016.


Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201516/AU5/