Skapa supertalanger av dina duktiga medarbetare

Talent Management håller på att bli en av de viktigaste framtidsfrågorna för svenska företag. Stora pensionsavgångar skapar brist på arbetskraft och det gäller att bli bättre på att locka nya medarbetare till sig, men också att faktiskt nyttja de personella resurser som redan finns i högre utsträckning. Hur ska man då göra för att bli bättre på att utveckla befintliga medarbetare? Svaret är medveten träning.

     

den 4 mars 2019

Ju längre in i kunskapsekonomin vi kommer desto mindre utbytbara är medarbetare. Varje enskild individ, oavsett position, blir viktig för organisationens framgång. Att medarbetare är företagets viktigaste resurs är alltså inte längre en klyscha utan en sanning i ordets rätta bemärkelse och det gäller att framförallt värna om de som redan är anställda i organisationen.

Talent Management är till för alla medarbetare

Charlotta Wikström och Henrik Martin, författare till boken Talent Management i praktiken, menar att Talent Management i Sverige kommit att felaktigt bli synonymt med hanteringen av de mest högpresterande medarbetarna eller de medarbetare som i framtiden förväntas inta en ledarposition. De menar att den gruppen emellertid endast utgör en bråkdel av organisationens medarbetare.

För att säkerställa att man tar tillvara på, och vidareutvecklar, all kompetens som finns i organisationen måste man därför titta på alla medarbetare. Alla individer har naturligtvis någon form av talang och i framtiden kommer förmodligen alla individer att behövas användas i högre utsträckning än idag.

Talang eller träning – vad är viktigast?

Men stämmer det verkligen att alla individer har någon form av talang? De som sett den svenska komedifilmen 10 000 timmar känner säkert igen frågeställningen. Filmen bygger nämligen på historien om en man som vinner en stor summa pengar på lotteri. Han säger upp sig på sitt jobb och bestämmer sig för att bli fotbollsspelare, trots att han inte kan spela fotboll. Han är dock övertygad om att han kommer bli bra på det, bara han ägnar 10 000 timmar till träning. Antagandet att man kan bli bra på vad som helst efter 10 000 timmars träning bygger på den svenska psykologen K Anders Ericssons forskning om supertalanger. Han kom i sin forskning fram till att talang inte är en medfödd egenskap utan något man tränar sig till genom så kallad medveten träning. 

Att arbeta med Talent Management idag innebär alltså att arbeta fram en strukturerad plan, eller snarare strategi, för hur medarbetarna i organisationens ska utvecklas och genomgå medveten träning för att utmana sig själva att göra saker de från början inte behärskar. På så vis nyttjar vi resurserna maximalt och samtidigt skapar supertalanger av duktiga medarbetare. 

Hur arbetar du med kompetens- och medarbetarutveckling i din organisation? Behöver din verksamhet struktur, kontroll och översikt? Simployer underlättar arbetet med kompetens- och medarbetarutveckling. Läs mer om Simployer här


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer