Skadestånd för brott mot arbetsmiljöavtal

En arbetsgivare fick betala skadestånd efter att ha brutit mot ett gällande arbetsmiljöavtal. Företaget hade inte sett till att två anställda fick tillgång till en personalbod.

     

den 21 februari 2019

Arbetsgivarorganisationen och fackföreningen hade träffat ett särskilt arbetsmiljöavtal. Av detta framgick att det alltid ska finnas tillgång till personalutrymme, d v s måltids- och klädrum för personal som befinner sig på en byggarbetsplats.

Personalutrymmet kan vara i form av en personalbod som flera anställda har tillgång till. Arbetsgivaren förväntas informera de anställda om vad som gäller på de olika arbetsplatserna. Det förekommer t ex att nyckeln till boden göms på ett särskilt ställe.

I det här fallet fanns två personalbodar som i sig var godtagbara och företaget hade fullgjort sin huvudförpliktelse att säkerställa att det fanns personalutrymmen. Däremot ansågs företaget inte ha informerat de anställda på ett godtagbart sätt hur de skulle få tillgång till personalbodarna.

Genom att företaget hade brutit mot arbetsmiljöavtalet dömdes de att betala allmänt skadestånd på 40 000 kr till fackföreningen och 10 000 kr vardera till de båda arbetstagarna. (Arbetsdomstolen dom nr 10/2019)

Viktigt att tänka på angående olika avtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och en fackförening. Detta avtal ska röra förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarna.

Arbetsmiljöavtal kan t ex ha regler om att arbetsgivaren är skyldig att vara ansluten till en företagshälsovård, att arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och hur det centrala och lokala arbetsmiljöarbetet i övrigt ska hanteras.

Läs mer: Bli säker på arbetsrätt och arbetsmiljö med Servicepaket HR


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!