Sjukskrivning under corona – nya regler att hålla koll på

Slopat karensavdrag, senarelagt läkarintyg och ersättning för sjuklönekostnader – riksdagen har beslutat om flera åtgärder som påverkar reglerna vid anställdas sjukfrånvaro. Vi satte oss ner med Simployers HR- och löneexpert Anna Schönfelder, för att få koll på vad de nya reglerna innebär!

     

den 14 april 2020

 
Alla pratar om det slopade karensavdraget, men slopades det verkligen?

Det har hetat slopat karensavdrag, men man får nog formulera om det som att anställda får ersättning för karensavdraget, inte att det har tagits bort. Arbetsgivare ska bereda sjuklön med karensavdrag precis som vanligt, säger Anna Schönfelder.

Hon fortsätter:

Åtgärden infördes för att underlätta att anställda inte tvekar att sjukanmäla sig för att inte drabbas av en ekonomisk förlust. Nu när vi uppmanas att stanna hemma när vi känner symptom, ska man också minska den ekonomiska kostnaden, för både arbetsgivare och anställda.

För arbetsgivare gäller alltså de normala rutinerna fortfarande?
Ja, för arbetsgivare är det oförändrade regler, sjuklönen ska göras som vanligt. Men det är självklart en god idé att informera sina anställda om hur de ska göra för att inte gå miste om ersättningen.

Hur gör man som anställd för att begära ersättning?
Den anställde kan begära ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. E-tjänsten öppnades den 7 april, men det går bra att begära ersättning retroaktivt från den 11 mars. Schablonbeloppet för ersättningen ligger på 700 kr.

En annan aktuell fråga handlar om läkarintyget, vad gäller där?
Både sjuklönelagen och Försäkringskassans regelverk om när anställda ska visa läkarintyg har ändrats. Den anställde behöver inte visa läkarintyg från och med dag 14, vilket gäller i normala fall. För arbetsgivare innebär det att anställda har rätt till sjuklön i två veckor, utan att behöva visa läkarintyg.

Okej, så när ska läkarintyg visas?
Försäkringskassan har också skjutit på när en anställd ska visa läkarintyg. De prövar rätten till sjukpenning utan att kräva läkarintyg första veckan. I praktiken innebär det att läkarintyg visas först från dag 22, alltså från och med fjärde veckan i en sjukperiod.

Finns det något man ska tänka på som arbetsgivare i samband med de nya rutinerna?
Man ska precis som tidigare följa de rehab-rutiner, eller sjukskrivningsrutiner, som man har på arbetsplatsen. Arbetsgivaren eller närmsta chef ska ha löpande kontakt med den som är sjukskriven, trots att läkarintyg inte visas förrän i fjärde veckan.

Sjuklönekostnaderna är en annan fråga som berörs av de nya reglerna, eller hur?
Ja, en annan spännande ändring som verkligen påverkar arbetsgivarna är att alla får tillbaka de sjuklönekostnader som man har haft för april och maj, från staten. Det sker genom en kreditering av skattekontot – förutsatt att man har redovisat det på rätt sätt.

Vad menas egentligen med sjuklönekostnader?
Det handlar om sjuklöner som betalas ut dag 1-14, minus karensavdraget. Sen får man också ersättning för arbetsgivaravgifterna för sjuklönen.

Hur ansöker arbetsgivare om ersättningen för sjuklönekostnaderna?
Det är ingen egen ansökan, utan arbetsgivare ska redovisa kostnaden på arbetsgivardeklarationen. Och så sköter Skatteverket resten!

Vill du veta mer om de nya reglerna om sjukskrivning? Kolla in videokursen Sjukskrivning under corona – nya regler och uppdatera dig i frågan – när det passar dig.

 


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!