Sjukskrivna utan kollektivavtal är stora förlorare

Allt fler är sjukskrivna allt längre

     

den 3 juni 2015

Sjukskrivna utan kollektivavtal kan vara en stor förlorare.

De får minst 1 900 kronor mindre per månad än anställda med samma lön på arbetsplatser med kollektivavtal enligt Folksams undersökning Välfärdstendenser 2015.

Skillnaden ökar med inkomsten. Vid en månadslön på 40 000 kr vidgas gapet till 13 600 kr per månad.


Källa: www.folksam.se