Sjuklön även till sommarvikarier

Alla anställda har normalt rätt till sjuklön redan från första anställningsdagen. En förutsättning är att den avtalade anställningstiden är längre än en månad.

     

den 11 juni 2015

En fråga som kan uppkomma under sommaren är om extrapersonal, t ex sommarvikarier och säsongsanställd personal, har rätt till sjukön. Enligt bestämmelserna i sjuklönelagen är det inte anställningsformen som är avgörande utan anställningstiden.

Om en anställningen är kortare än en månad krävs att den anställde har tillträtt tjänsten och varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd för att ha rätt till sjuklön.

I vissa fall kan en person ha rätt till sjuklön även om kravet på anställningstid inte är uppfyllt. Det gäller om personen har flera återkommande anställningar hos samma arbetsgivare och det inte går längre än fjorton kalenderdagar mellan de olika anställningarna. I sådana fall räknas den tidigare anställningstiden in i den nya.

Om den anställde inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren kan han istället ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.