Sjuk under pågående semester

En arbetstagare som blir sjuk under pågående semester har rätt att bryta sin semester och istället få så kallad ersättningssemester. Detta är möjligt vid både betald och obetald semester.

     

den 10 december 2018

Förutsättningar för ersättningssemester

En förutsättning för att kunna begära ersättningssemester är att arbetstagaren sjukanmäler sig så snart som möjligt till arbetsgivaren. Anmälan ska göras under semestern eller senast första arbetsdagen efter semestern. Om ersättningssemester begärs vid ett senare tillfälle har arbetstagaren inte rätt till sådan. 
För att ha rätt att bryta semestern krävs att sjukdomen har medfört att arbetstagaren har varit arbetsoförmögen. Det måste även vara fråga om hela sjukdagar. Är arbetstagaren sjuk på deltid kan en sådan dag inte räknas bort från semestern eftersom semesterledighet endast räknas i hela dagar. 
En arbetstagare som begär att bryta sin semester på grund av sjukdom måste kunna styrka sin sjukfrånvaro. Det finns inte angivet i lagen hur arbetstagaren ska styrka sjukfrånvaron utan arbetsgivaren kan själv bestämma rutiner för detta. Det är t ex möjligt att begära läkarintyg från första dagen, förutsatt att arbetstagaren känner till detta i förväg.
Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan särskilda regler gälla för hur sjukfrånvaro i samband med semester ska styrkas. 

Uttag av ersättningssemester

Arbetstagaren kan inte kräva att få ersättningssemestern i direkt anslutning till den ordinarie semestern. Ersättningssemestern ska dock förläggas under den resterande delen av det pågående semesteråret. 
Har semesterlön betalats ut för alla semesterdagar kan det få till följd att ersättningssemestern blir obetald när den tas ut. 

Ha rutiner!

Om en arbetstagare blir sjuk under sin semester - utan att begära ersättningssemester - och sjukfrånvaron fortsätter blir den första arbetsdagen efter ledigheten den första dagen i sjuklöneperioden.
Det är viktigt att varje anställd vet vem de ska vända sig till för att meddela att semestern avbryts samt på vilket sätt (telefon, e-post osv). Ett råd är därför att arbetsgivaren har skriftliga rutiner på företaget, t ex i en personalhandbok, för hur anmälningar om sådana avbrott i semestern ska göras.

Vill du veta mer om semester?

Servicepaket HR är till för dig som arbetar både med praktiska och operativa HR-frågor. I paketet hittar du senaste nytt inom HR-området, webinar för kompetensutveckling, hundratals checklistor, faktabank och support med våra egna HR-experter. Så du får svar när du behöver det. Få tillgång till paketet

Vill du ha vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg?

 
Vill du djupdyka ner i frågor om HR-trender, medarbetarskap, arbetsmiljö och senaste nytt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – vi plockar ut det bästa vi har att bjuda på och skickar direkt till din inkorg.

Vi bjuder alla nya prenumeranter på e-boken Ny som HR-chef: detta bör du ha koll på! Värdefulla tips för dig som är ny i ledarrollen – eller för dig som vill få nya insikter. 👌