Sista versionen av nya ISO 9001

Den 9 juli släpptes den slutgiltiga versionen av den nya reviderade upplagan av ISO 9001:2015, Final Draft International Standard (FDIS).

     

den 24 augusti 2015

ISO:s medlemsländer ska nu ta ställning till den nya versionen och lägga sin röst innan den 9 september. Organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 kommer att ha tre år på sig att gå över till den nya versionen. Med utgångspunkt från nuvarande utgivningsplan kommer denna övergångsperiod avslutas i september 2018.

Bland de större förändringarna i standarden ingår riskhantering, omvärldsbevakning, processarbete, ett bredare strategiskt grepp och ett ökat fokus på ledarskap. Från att riskhantering tidigare endast varit underförstått är det nu klart uttalat. Från att tidigare ha talat om ”förebyggande åtgärder” talar man nu istället om vikten att använda sig av ett riskbaserat tankesätt redan i planeringsfasen.


Källa: Kvalitetsmagasinet