Sista minuten-tips inför deklarationen 2017

Nu närmar sig den 2:a maj – den stora deklarationsdagen för de flesta. Det finns fortfarande möjligheter att påverka den slutliga skatten. Här kan du läsa om några av dessa tips.

     

den 25 april 2017 Veronica Rosen

Avdrag för arbetsredskap

I de fall din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap, som du anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, kan du få avdrag i deklarationen för ett arbetsredskap som du själv köper.

En av förutsättningarna för avdrag är att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs högre krav än om arbetsgivaren istället gjort inköpet. Då krävs bl a att det är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb.

Om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften om den inte överstiger ett halvt basbelopp (22 150 kr år 2016).

Om anskaffningsutgiften är högre kan avdrag istället medges genom årliga förslitningsavdrag utifrån arbetsredskapets beräknade livslängd, t ex 20 % vid fem års avskrivning.

Om arbetsredskapets livslängd är högst tre år får anskaffningsutgiften dras av direkt även om den överstiger ett halvt basbelopp.

Avgångsvederlag – så kan du sänka skatten

Om du under 2016 fick inkomster som gäller för flera år kan du under vissa förutsättningar sänka skatten. Detta om reglerna för ackumulerad inkomst är tillämpliga i ditt fall.

Förutom avgångsvederlag gäller dessa bestämmelser också till exempel skadestånd, royalty, retroaktiv pension, pengar från vinstandelsstiftelse, försäkringsersättning och kapitalvinst vid avyttring av aktier för den del av vinsten som beskattas i tjänst. Men vanliga kapitalvinster kan inte spridas över åren.

Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kronor och den totala årsinkomsten måste överstiga brytpunkten (443 200 kronor 2016) för statlig skatt med minst detta belopp.

Skriv under övriga upplysningar på din deklaration varför inkomsten är ackumulerad. Skatteverket beräknar då skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Skatten tas ut efter den beräkning som är bäst för dig.

Bilförmån vid byte av arbetsgivare

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I sådana fall kan du yrka på justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 % i inkomstdeklarationen. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.

Kom ihåg trängselskatten vid reseavdraget

Om du har betalat trängselskatt som avser inkomståret 2016 och dessutom uppfyller reglerna för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 10 000 kr.

Dock får du inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller med nettolöneavdrag. Istället ska arbetsgivaren reducera förmånsvärdet med det belopp som du betalat.

Pensionssparande – om du saknar rätt till pension hos din arbetsgivare

Avdrag för privat pensionssparande under inkomstslaget tjänst är numera borta. Dock kan den som helt saknar pensionsrätt i sin anställning fortfarande få pensionssparavdrag med 35 procent av sin anställningsinkomst, dock med högst 10 prisbasbelopp (443 000 kr 2016).

Schablonmetoden när du sålt aktier

Om du sålt en aktie som stigit mer än 400 % i värde är det mest fördelaktigt att deklarera försäljningen enligt den s.k. schablonmetoden. Det innebär att du tar upp 20 % av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. Schablonmetoden kan du bara använda för marknadsnoterade värdepapper.

Räntekompensation – när du säger upp ett bundet lån i förtid

Om du till exempel byter bank eller av andra skäl bryter ett lån i förtid och får betala en räntekompensation till banken får du avdrag för detta som en vanlig ränteutgift.

Så redovisar du eventuella hyresinkomster

Se upp med hyresintäkterna. I kontrollerna 2016 upptäckte Skatteverket att det finns en stor okunskap när det gäller hur man ska redovisa hyresintäkter vid uthyrning av bostad, och kontrollerna kommer att fortsätta även i år. Har du hyrt ut en villa eller fritidshus får du ett schablonavdrag med 40 000 kr. Dessutom får du avdrag med 20 % av hyresinkomsten. Det innebär att hyresintäkter upp till 50 000 kr är skattefria.

Om det istället är en lägenhet eller bostadsrätt som hyrts ut får du avdrag med 40 000 kr samt ett belopp som motsvarar hyran eller månadsavgiften för den uthyrda delen.

Vid uthyrning till egen eller närståendes arbetsgivare får du dock bara avdrag för de faktiska merkostnaderna p g a uthyrningen, ca 1000 – 3000 kr.

Avdrag för förbättringsutgifter utan kvitton

Vid försäljning av en fastighet kan avdrag för förbättringskostnader på fastigheten medges även om underlag i form av kvitton saknas. Det krävs då att du på annat sätt kan göra sannolikt att du haft kostnaden.

Det kan du göra exempelvis genom foton, bygglov, byggnadskreditiv, fastighetsdeklarationer eller namn på hantverkaren som utfört arbetet. Tänk på att om du har fått rotavdrag för att göra en förbättring, får du dra av den summa som du har betalat till utföraren som en förbättringsutgift. Du har alltså inte rätt att göra avdrag för den del av utgiften som motsvaras av rotavdraget. I år ska Skatteverket särskilt granska säljare som begärt avdrag för förbättringsutgifter trots att man fått rotavdrag.

Rot- och rutsäkra avdraget

Om du under 2016 haft stora rot eller rutavdrag och har en relativt låg inkomst får du se upp så att skatten på dina inkomster räcker till alla skattereduktioner. Annars kan du få betala tillbaka en del av redan mottagna skattereduktioner.

Det finns dock möjlighet att rädda situationen. Om du sedan tidigare har fått uppskov med vinsten när du sålt en bostad kan du frivilligt återföra en del av uppskovet. Du kan också försöka flytta över ränteavdrag till andra personer inom familjen.

Det går också att omfördela skattereduktionen till en make/maka eller sambo. Gäller det rotarbete måste den som reduktionen förs över till äga del i bostad där arbetet utförts.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!