SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt kvalitetsarbete.

     

den 24 augusti 2015

Bakom utmärkelsen står SIQ som delat ut denna sedan 1992. 2014 gick utmärkelsen till MTR som driver Stockholms tunnelbana.

Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor. Alla svenska företag och organisationer (t.ex. divisioner, affärsenheter och kliniker) är välkomna att delta.

SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse i form av ett industriforskningsinstitut som grundades 1990. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling som består av medlemmar från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Organisationer som deltar i utmärkelsen ska uppfylla de kriterier som finns beskrivna i SIQs modell 2015. Modellen och övrigt material finns att hämta från SIQs hemsida.

Modellen bygger på tre hörnpelare

  • Systematiskt angreppssätt.
  • Strukturen (beskriven i sju huvudkriterier).
  • Kulturen (13 grundläggande värderingar).

Även för de verksamheter som inte har för avsikt att delta i utmärkelsen fungerar materialet utmärkt som guide och inspiration i förbättringsarbetet.

Läs mer: http://www.siq.se/