Sex av tio svenskar vill öka mångfalden på jobbet

De flesta svenskar är positiva till ökad mångfald i arbetslivet. Sex av tio, 60 procent, tycker att det egna företaget eller organisationen ska ta hänsyn till mångfalden när nyanställningar görs. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

     

den 20 maj 2015

– Det är mycket glädjande att så många inser betydelsen av att bland annat fler utlandsfödda integreras på arbetsmarknaden, säger Monica Längbo HR-direktör ManpowerGroup.

Var tredje svensk, 31 procent, har ingen eller ganska liten erfarenhet av att arbeta tillsammans med kollegor med ett annat etniskt ursprung, visar undersökningen. När det gäller att jobba med kollegor med annan religiös övertygelse än den egna uppger nära hälften, 49 procent, att de inte har någon eller ganska liten erfarenhet.

Viljan att göra något åt den bristande mångfalden i arbetslivet är dock stor att döma av undersökningen. Sex av tio svenskar, 60 procent, vill att det ska tas hänsyn till mångfalden vid rekryteringar. Siffran är ännu något högre bland chefer, 63 procent.

En klar majoritet, 58 procent, menar att arbetsplatser med mångfald har lättare att hitta nya affärsmöjligheter. Nästan lika stor majoritet, 57 procent, anser att sådana arbetsplatser dessutom är roligare att jobba på.

Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort.


Källa: ManpowerGroup