Satsningar på arbetsmiljön i regeringens budget

I regeringens vårbudget förstärks anslaget till Arbetsmiljöverket med 20 miljoner kronor från halvårsskiftet. För 2016 beräknas anslaget förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor. De ökade anslagen är en del av den nya strategi för arbetsmiljöpolitiken som regeringen tidigare meddelat.

     

den 19 maj 2015

De ökade anslagen innebär att tillsynen kan förbättras genom att fler inspektörer anställs.

Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med 9 miljoner kronor från och med juli 2015 och beräknas öka med ytterligare en miljon kronor från och med 2016. Många fackförbund har regionala skyddsombud som agerar på arbetsplatser där de anställda inte har valt ett eget skyddsombud.

Verksamheten har sedan tidigare statligt stöd genom Arbetsmiljöverket. Stödet på nästan exakt 100 miljoner kronor har inte räknats upp på många år.

En särskild satsning på arbetslivsforskningen, med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa, genomförs under perioden 2015-2018.


Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, pressmeddelande 15 april 2015.