Sänkt prisbasbelopp påverkar flera ersättningar

Den 1 januari sker en sänkning av prisbasbeloppet, fastslagen av regeringen, vilket påverkar ett antal ersättningar.

     

den 7 januari 2016

Ersättningar som påverkas av förändringen av prisbasbeloppet är:

*Aktivitetsersättning

*Vårdbidrag

*Handikappersättning

*Graviditetspenning

*Sjukpenning

*Arbeta med sjukersättning

*Arbetsskadeförsäkringen


Källa: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1b84107f-56c7-4edf-bbba-a9a701903374/Regel%C3%A4ndringar_2016.pdf?MOD=AJPERES