Sälj ”rätt” presentkort och tjäna på momsen!

Det kommer nya momsregler för vouchers – t.ex. presentkort – vid årsskiftet. Två typer av vouchers ska hanteras på olika sätt vad gäller moms.

     

den 17 september 2018 Kristina Andreasson

Den 1 januari 2019 införs EU-gemensamma momsregler för värdebevis – eller vouchers som det kallas i lagen. Vi får då en definition av vouchers i allmänhet. Från det allmänna begreppet skiljer man ut det som är enfunktionsvouchers. Övriga vouchers kallas för flerfunktionsvouchers. Ur cashflow-synpunkt är flerfunktionsvouchers bättre.

Gäller inte alla förmedlare av vouchers

Det finns många som säljer presentkort och andra vouchers. Det som sägs i den här artikeln om momsredovisningen gäller utställare av presentkort eller den som i eget namn säljer presentkort. Kiosker m.fl. butiker där man kan handla olika utställares presentkort säljer normalt inte presentkorten i eget namn.

Det torde t.ex. vara uppenbart för kunden att Pressbyrån inte tillhandahåller telefonin när ett Comviq kontantkort inhandlas. Pressbyrån agerar alltså som en förmedlare i Comviqs namn.

Vad är en voucher?

Vouchers är ett instrument som kan användas som betalning – helt eller delvis – för varor och tjänster. Av vouchern – eller tillhörande användarvillkor – ska det framgå vilka varor eller tjänster som den kan användas för. Alternativt ska det framgå vilka de potentiella säljarna av dessa varor eller tjänster är.

Enfunktionsvouchers

Enfunktionsvouchers är ett instrument där det redan vid köpet är känt vilket momsbelopp som ska betalas för de varor eller tjänster som vouchern kan användas för. Det är alltså vouchers som bara kan lösas in mot varor och tjänster som har en och samma momssats. Dessutom ska det vara känt i vilket land som varorna eller tjänsterna kommer att anses omsatta.

Den som säljer en enfunktionsvoucher ska redovisa momsen redan då vouchern överlämnas eller då betalningen för den tas emot. Det gäller i alla led som en enfunktionsvoucher säljs av utställaren eller någon som i eget namn förmedlar en voucher.

Flerfunktionsvoucher

Vouchers som inte är enfunktionsvouchers är istället flerfunktionsvouchers. Här är det inte – innan inlösen – känt vilket momsbelopp som ska betalas. Det beror vanligtvis på att vouchern kan användas för varor eller tjänster som har olika momssatser. Det är även en flerfunktionsvoucher om omsättningslandet inte är känt innan inlösen. Så kan det vara när det går att lösa in vouchern hos en leverantör i annat land.

Den som säljer en flerfunktionsvoucher ska inte redovisa någon moms vid det tillfället som vouchern överlämnas eller betalas. Momsredovisningen kommer först då vouchern löses in mot varor eller tjänster. Det är inte ens säkert att den som har sålt vouchern är samma juridiska person som den som senare löser in vouchern.

Alltså, när det är fråga om flerfunktionsvouchers så kommer antingen momsredovisningen vid ett senare tillfälle – eller inte alls.

Cash is king!

Det är inte ovanligt att presentkort och andra vouchers aldrig utnyttjas. För enfunktionsvouchers saknar det betydelse om vouchern nyttjas eller inte. Momsen har redan redovisats vid överlämnandet eller betalningen från kund. Det finns ingen grund för att justera momsen på en outnyttjad enfunktionsvoucher ens efter att dess giltighetstid har gått ut.

Ur den aspekten är flerfunktionsvouchers så mycket bättre. Om dessa inte utnyttjas kommer det aldrig att bli tal om att redovisa någon moms till Skatteverket. Hela beloppet blir istället en intäkt i företaget.

Slutsatsen är alltså att det – ur momssynpunkt – är bättre att sälja vouchers som kan användas för varor och tjänster med olika momssatser (t.ex. kläder och livsmedel) eller som kan utnyttjas i olika länder.

I Servicepaket Moms faktabank kan du läsa mer om vouchers, presentkort, telefonkort och mycket mer. Om du inte har ett abonnemang kan du komma åt faktabanken genom att prova paketet gratis.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!