Säkra din framtida lönekompetens

Efterfrågan på lönekompetens är stor! Den som vill utvecklas i lönerollen har fler möjligheter än förut, och karriärmöjligheterna ökar. Att auktorisera sin lönepersonal är en investering i kompetens och kvalitet. SRF erbjuder nu gratis auktorisationsexamen för löneadministratörer som vill hänga med i utvecklingen.

     

den 17 oktober 2018

Från löneadministratör till lönekonsult

Med digitaliseringen kommer enklare arbetsmoment att ersättas av tekniken. Lönehanteringen förändras men går inte att ersätta med enbart teknik. I de delar av arbetet där tekniken tar över ser vi stansjobb och administrativt rutinarbete. När dessa rutinuppgifter automatiseras frigörs tid att ta hand om kunden på ett nytt sätt. Kunden är i detta fall både löntagaren, arbetsgivaren och chefer på alla nivåer. Kommunikation och analys är en naturlig följd i lönerollens utveckling där även arbetsuppgifter som tangerar HR-området blir viktiga styrkor. Löneadministratörsrollen omvandlas till en konsultativ tjänst där lönekonsult blir en naturlig benämning även för den som arbetar inhouse på en löneavdelning.

Karriärvägar inom lön

Det är stor efterfrågan på lönekompetens idag vilket gör yrket mer attraktivt än det varit tidigare. Historiskt har det också varit svårt att hitta bra kompetensutvecklingsvägar inom lön, men nu ser vi en mängd möjligheter för den som vill utvecklas i lönerollen. Utbildningsanordnarna blir fler och vi ser helt nya utbildningsområden växa fram. Dessutom finns karriärmöjligheter via auktorisation. Att arbeta som Auktoriserad Lönekonsult innebär att ha lönebranschens starkaste titel som bekräftar hög kompetens inom löneområdet.  Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som tydligt signalerar rätt kunskaper och flerårig erfarenhet i löneyrket. Hög lönekompetens är en kvalitetssäkring i den mycket viktiga löneprocessen, eftersom lönekostnaderna utgör en stor post i företagens ekonomiska rapporter. I många tjänsteföretag den i särklass största kostnadsposten.

Fördel arbetsgivare

Employer brand betyder arbetsgivarvarumärke och handlar om hur företaget uppfattas ur ett arbetsgivarperspektiv. Både av företagets nuvarande, potentiella och framtida anställda. Att auktorisationen finns som möjlighet för de anställda är därför en stor fördel för företaget. Det företag som ger personalen möjlighet att växa i sin yrkesroll via utbildning och karriärvägar har goda förutsättningar att rekrytera personer som vill fortsätta utvecklas. Det är också en stark motivationsfaktor för att behålla personal. När personalen utvecklas så utvecklas också företaget. Företag som vill ligga i framkant jobbar aktivt med employer branding då personalresurserna är viktiga för dem. Auktorisationen är en investering i kompetens och kvalitet som skapar mervärden för företaget och bygger förtroende hos anställda och intressenter. Förutom det skapar auktorisationen styrka och självförtroende hos personalen. En viktig aspekt ur både arbetsmiljö- och employer branding-perspektiv.

Nivå för auktorisation

Inträdeskraven för auktorisation inom lön är minst tre års yrkeserfarenhet i kombination med dokumenterad utbildning inom lön motsvarande Yrkeshögskola (YH). Alternativt att du arbetat minst 6 år som löneadministratör/specialist/konsult. Uppfyller du något av dessa är nästa steg att skicka in en ansökan om auktorisation. Efter godkänd ansökan får du en inbjudan till Auktorisationsexamen. Godkänd examen innebär att du sedan deltar vid en auktorisationsdag där du får ta emot ditt certifikat som Auktoriserad Lönekonsult.

För den som är Auktoriserad Lönekonsult gäller 24 timmars aktualitetsutbildning per certifikatsperiod, som är tre år, för att få förnyat certifikat för auktorisation. Syftet är att säkerställa aktualiteten i lönekompentensen hos Auktoriserade konsulter och kvalitetssäkra auktorisationens goda anseende på marknaden.

Vad innebär auktorisationsexamen

Du kan själv välja var och när du vill genomföra en digital auktorisationsexamen. Under en kalendermånad får du tillgång till en webbplats där det finns tre delprov som du kan göra var och när det passar dig. Varje delprov är tidsbegränsat och du får frågor som motsvarar kraven för auktorisation. För att få godkänt resultat ska du ha minst 85 poäng av de 120 poängen som är max.

Testa på examen – kostnadsfritt!

Är du osäker på om du skulle klara en auktorisationsexamen? Du är inte ensam om den känslan. Ofta kan man mer än man själv tror och det är riktigt kul att upptäcka vilken mängd kunskap man faktiskt har. På Srf konsulternas webbplats srfkonsult.se/blialk finns ett kostnadsfritt examenstest som är bra för den som vill känna på hur en digital examen går till och vilken typ av frågor som kan finnas med. Testet ger dessutom en känsla för på vilken kunskapsnivå frågorna ligger. Vi rekommenderar alla att göra testet!

Värdet av auktorisationen

Auktorisationen innebär med automatik ett medlemskap hos Srf konsulterna, branschorganisationen inom redovisning och lön. I medlemskapet får du tillgång till många medlemsförmåner som du har användning för i din yrkesroll.

Lönebranschens starkaste titel, medlemsförmåner och möjlighet att utvecklas genom löpande aktualitetsutbildning är något att sträva efter. Att ha en arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling och karriärvägar är något att värdesätta. Visste du att lönekonsulter är en av de mest efterfrågade resurserna på marknaden idag och att Auktoriserade konsulter är särskilt attraktiva?

Säkra kompetensen och häng med i utvecklingen – det rör sig snabbt framåt.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef, Srf konsulterna

Gratis auktorisationsexamen för lönekonsulter erbjudande


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!