Så här kan du sköta pensionsfrågorna professionellt

Försäkringsbolaget Alecta har gett ut en praktisk checklista med tio steg till en bra pensionshantering med praktiska och användbara tips på hur pensions-frågan kan skötas enkelt, professionellt och rättssäkert.

     

den 19 maj 2015

Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som på uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK förvaltar den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2).

Alecta förvaltar 700 miljarder kronor åt sina ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Läs checklistan - Tio enkla steg