Ryskt fartyg med obetalda löner kvarhållet i Norrköping

Ett ryskt fartyg, registrerat i Malta, fick nyttjandeförbud av Transportstyrelsen i Norrköping.

     

den 7 september 2015

Orsaken är att den ryska besättningen på 13 man inte fått lön på tre månader. Skulden till besättningen är på 200 000 dollar. Efter några dagar meddelades att besättningen på det ryska fartyget Zamokvorechye har fått sina löner. Transportstyrelsen har därmed hävt nyttjandeförbudet och fartyget har lämnat Norrköping.

-Det är allvarligt att rederiet inte betalat ut löner till besättningen. Det är ett brott mot ILO:s sjöarbetskonvention, säger Tomas Åström, tjänsteman i beredskap på Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör cirka 600 inspektioner, så kallade hamnstadskontroller, varje år. Tio av dem leder till nyttjandeförbud, några handlar om uteblivna löner, andra om bristande säkerhet.

Sjöarbetskonventionen, som trädde i kraft 2012, reglerar de villkor som ska vara uppfyllda för att fartyg ska få trafikera olika hamnar. Kraven handlar om såväl arbetsmiljö som löner.


Källa: http://sekotidningen.se/artikel/ryskt-fartyg-halls-kvar-i-norrkoping/