RUT-avdrag för läxläsning under barnpassning

Från och med den 1 augusti ligger utgifter för läxläsning i princip inte längre till grund för RUT-avdrag, d v s skattereduktion. Men det finns undantag.

     

den 4 augusti 2015

Enligt Skatteverket ges fullt RUT-avdrag för barnpassning, inklusive läxläsning, om tiden för läxläsningen uppgår till högst 10 % av den sammanlagda tiden för barnpassningen vid varje passningstillfälle.

Om 90 % av tiden används för läxläsning blir det ingen skattereduktion alls, och om läxläsningen upptar mellan 10 och 90 % av passningstiden ges RUT-avdrag endast för utgiften för den övriga barnpassningen.

Observera vidare att RUT-avdrag för barnpassning, inklusive eventuell läxläsning, i fortsättningen – enligt Skatteverket – endast ges till föräldrar med barn upp t o m årskurs 7.