Risk för fotbollsstrejk

Spelarstrejk kan hota Allsvenskan efter att förhandlingar om nytt kollektivavtal avbrutits. Det är två frågor som Unionen, som företräder spelarna, och arbetsgivarna tvistar om: pensionsavsättningar och sjukersättning.

     

den 4 april 2016

Trots att medlare varit inne och hjälpt till för att hitta en lösning har förhandlingarna avbrutits. Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, vill dock inte prata om en kommande konflikt.

Två frågor återstår att lösa. Dels kräver Unionen att pensionsavsättningen ökar från 4,5 till 6 procent, vilket är samma nivå som för ishockeyspelarna.

Dels kräver Unionen att spelarna ska ha full ersättning under de första 14 dagarna av sjukfrånvaro om de skadar sig på träning eller match.

– Det är ju lite skillnad jämfört med andra områden på arbetsmarknaden, här är skador mer vanligt förekommande till följd av kampmomenten. Dessutom finns ingen arbetsskadeförsäkring som i övriga branscher, säger Niklas Hjert.

Den fotbollsallsvenska starten i början av april är dock inte hotad om parterna inte kommer överens. Avtalet har en månads uppsägningstid, innan dess kan inte en konflikt bryta ut.


Källa: http://www.kollega.se/spelarstrejk-kan-hota-allsvenskan