Revisions- och advokatbolagen ska granskas av Skatteverket

Skatteverket ska i höst granska hur revisions- och advokatbolagen hanterat de nya skärpta skattereglerna. – Vi har fått signaler om att de anpassar sig, säger Tomas Algotsson på Skatteverket.

     

den 3 juni 2015

Bakgrunden är som SVT tidigare berättat om hur hundratals delägare i flera av Sveriges stora revisions- och advokatbyråer registrerat egna bolag sedan det blev klart att skattereglerna skulle skärpas.

Om Skatterättsnämnden godkänner ärendet som nu ska prövas innebär det i praktiken att de alla kan börja fakturera i sina egna bolag och få samma skattelättnader som småföretagare.

I sin blogg skriver dock Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, i en kommentar att advokater och revisorer framställs av SVT som moraliskt klandervärda för att de driver och äger sin verksamhet på ett fullt legitimt och vedertaget sätt. Att advokater vidtagit ändringar i ägarstrukturen efter att Anders Borg genomdrivit en sällsynt illa underbyggd ändring av de s.k. 3:12 reglerna är naturligt.

Den lagstiftningsändring som Borg mot bättre vetande lotsade genom riksdagen, kritiserades av näst intill samtliga remissinstanser, inklusive Skatteverket. Vidare sågades lagförslaget ”jäms med fotknölarna” av ett ovanligt kritiskt Lagråd.


Källa: https://annerambergs.wordpress.com/2015/05/25/om-att-misstankliggora-smaforetagare/