Retroaktiv betalning av förmån

Skattepliktiga förmåner får inte ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp på aktier i fåmansföretag. Det är bara kontant lön som får räknas med. Man kan därför höja löneunderlaget med s k omvänd löneväxling.

     

den 4 oktober 2019 Robert Selvaag

Om man inser i slutet på året att man kanske inte har tagit ut tillräckligt hög lön i sitt aktiebolag kan man genom en s k omvänd löneväxling höja löneunderlaget med belopp som motsvarar värdet av eventuella skattepliktiga förmåner, t ex en bilförmån. Vad man gör då är att man helt enkelt ”byter in” en skattepliktig förmån mot en nettolöneinbetalning istället.

Skatteverket har hittills – under vissa förutsättningar – accepterat att en sådan omvänd löneväxling görs retroaktivt.   

Exempel på omvänd löneväxling

A äger samtliga andelar i AB X. Hon tar ut 30 000 kr i månaden i lön (= 360 000 kr/år). A har idag en bilförmån med ett förmånsvärde på 5 000 kr per månad. Denna får inte ingå i vare sig löneunderlaget eller i den lön som krävs för att få utnyttja löneunderlaget.

Vi förutsätter att A:s marginalskatt är 30 %. Bilförmånen kostar då A 1 500 kr per månad (30 % × 5 000 kr). AB X:s underlag för arbetsgivaravgifter är 35 000 kr (5 000 + 30 000). Månadslönen höjs med 5 000 kr. Samtidigt betalar A 5 000 kr av sin nettolön till företaget. Eftersom förmånsvärdet sjunker till 0 kr genom inbetalningen blir skatte- och avgiftsunderlaget detsamma.

Nu har A istället 35 000 kr i lön (420 000 kr/år) och ett bilförmånsvärde på 0 kr. Det innebär att löneunderlaget har ökat med 60 000 kr (12 × 5 000) på årsbasis samt att A:s lön kan räcka för att klara lönekravet. Om A klarar lönekravet ger den egna lönen en effekt på gränsbeloppet med 210 000 kr (50 % av 420 000 kr). Några kostnader har inte tillkommit p g a den här löneväxlingen.

Förutsättningar för retroaktiv omvänd löneväxling

När man pratar om omvänd löneväxling mot t ex bilförmån så konverterar man alltså en bruttolön mot en nettolönebetalning för en skattepliktig förmån. Om följande förutsättningar är uppfyllda kan Skatteverket godkänna att en omvänd löneväxling görs i efterhand:Betalningen ska göras med beskattade pengar, d v s en nettolönebetalning före årets utgång.

  • Om den anställde ansöker om ett beslut om skattejämkning behöver arbetsgivaren inte dra någon preliminär skatt eftersom skatteavdrag normalt har gjorts på den bilförmån som redovisats under året.
  • Arbetsgivaren ska därefter begära omprövning av alla tidigare under året lämnade arbetsgivardeklarationer där förmånen redovisats.
  • På individuppgifterna anges värdet av bilförmån till noll kronor i ruta 013. Själva betalningen behöver man numera inte upplysa om.

Omvänd löneväxling – i syfte att öka löneunderlaget för kapitalbeskattad utdelning – kan göras avseende alla skattepliktiga förmåner. Detta gäller även skattepliktiga förmåner till andra anställda än bolagets ägare.   

Vill du veta mer om löneväxling?

Våra Servicepaket Skatt och Lön tar upp många frågor om löneväxling, och du får tillgång till fler intressanta artiklar, aktuella nyheter och användbara checklistor du kan använda i ditt arbete. 


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!