Nya regler för representation 2017 – pröva våra uppdaterade räknesnurror!

Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. Att räkna rätt kan vara klurigt, men med våra räknesnurror kan du snabbt och enkelt få fram det maximala avdraget för både moms och inkomstskatt.

     

den 19 mars 2018 Pelle Gustavsson

Artikel från 2017-01-17 – uppdaterad 2018-03-19

I korthet innebär de nya inkomstskattereglerna att avdraget för utgifter för representation som avser lunch, middag, supé eller annan liknande förtäring, dvs ”90-kronan” slopas (för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2017 eller senare).

Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska dock få dras av. När det gäller ”mindre värde” är det Skatteverkets uppfattning att en beloppsgräns på 60 kr gäller här. För att få avdrag för utgifterna krävs därför att den enklare förtäringen kostar högst 60 kr exklusive moms per person. Skulle den kosta mer är därför – enligt Skatteverket – ingen del av utgiften avdragsgill inkomstskattemässigt.

Moms

För momsens del innebär de nya reglerna att avdrag för moms ska få beräknas på högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det gäller i samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och liknande förtäring i samband med representation. Samma avdragsram ska alltså gälla vid såväl extern som vid intern representation.

Underlag för moms max 300 kronor oavsett slag av förtäring

Skatteverket har klargjort att ett belopp på 300 kronor exklusive moms per person normalt anses som skäligt oavsett om det är en utgift för en måltid såsom lunch eller middag eller en utgift för någon liknande förtäring. Det finns således inte någon ytterligare beloppsgräns för vissa typer av förtäring när det gäller avdrag för ingående moms.

Om utgiften för förtäring överstiger 300 kronor exklusive moms per person och förtäringstillfälle ska avdraget begränsas till den ingående moms som beräknas på beloppet 300 kronor exklusive moms.

Det innebär samtidigt att om en utgift för förtäring är högst 300 kronor exklusive moms per person så kan hela den ingående momsen dras av.

Över 300 kronor – schablonen 46 kronor eller faktisk fördelning mellan mat och alkohol

Om en restaurang- eller cateringtjänst avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl är momssatsen för mat 12 procent och för alkoholen 25 procent. Om utgiften överstiger 300 kronor exklusive moms ska avdraget för moms beräknas utifrån den faktiska proportionen mellan mat respektive alkohol vid varje representationstillfälle.

Skatteverket anser att man i stället kan beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då medges med skäliga 46 kronor per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kronor exklusive moms och att den debiterade momsen är minst 46 kronor per person och tillfälle.

Räknesnurror för representation 2017

Du som har något av våra Servicepaket Skatt, Lön eller Moms hittar våra uppdaterade räknesnurror under ikonen Verktyg. Med dem kan du snabbt och enkelt beräkna det maximala avdraget för moms och inkomstskattemässigt avdrag. Det finns till och med en särskild beräkning för företag med brutna räkenskapsår som får inkomstskattemässigt avdrag med 90 kr per person för måltider till dess att räkenskapsåret går ut under 2017. 

Är du inte kund i dagsläget? Du vet väl att du kan prova alla våra Servicepaket gratis. Förutom räknesnurrorna får du även möjlighet att ställa frågor till våra kompetenta experter, hjälp med nyhetsbevakning och tillgång till faktaartiklar, råd & tips, blanketter och mycket mer. Klicka här för att prova gratis


Missa inte vårt webinar om utlägg och vidarefakturering!


Man pratar ofta om utlägg som ska vidarefaktureras. I momshänseende är det inte så vanligt med verkliga utlägg – det är vanligare att ha gjort ett inköp som sedan följs av en vidareförsäljning. Då finns frågor kring avdragsrätt för moms på inköpet och om moms ska tas ut vid vidareförsäljningen.

I det här webinaret kommer Håkan Larsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, gå igenom några av de vanligaste frågorna kring utlägg och vidarefakturering och svara på dina frågor!

Tid: 21 augusti kl 10.00 - 10.30 Registrera dig till webinaret här