Representation i skandalernas skugga

Den senaste tidens representationsskandaler där Arla och fackförbundet Kommunal varit i blåsväder har nog få missat. Men vad som faktiskt gäller när det kommer till representation skrivs det mindre om. Ofta är reglerna svåra att både tolka och tillämpa.

     

den 12 februari 2016

Med jämna mellanrum uppmärksammas olika företags, myndigheters och andra organisationers representation i media. Det kan handla om fina middagar och dyra viner, golfresor med respektive eller att företagsplanet har använts privat. Debatten handlar främst om det har varit lämpligt av företrädare att använda organisationens medel för saker som snarare framstår som privata nöjen.

Som organisation behöver man tänka igenom riktlinjerna för såväl intern som extern representation. Det är viktigt för både bolagets varumärke och respekten för den egna organisationen. Som chef vill man förstås också undvika besvärliga situationer.

Inte lätt att representera rätt

Det finns många skatteregler för representation som du behöver ha i bakhuvudet. Är golfrundan med kunden avdragsgill i bolaget? Kan resan med personalen vara en skattepliktig förmån? Kan jag ge en present till min bästa kund för att ha kvar den goda relationen, och vad får den i så fall kosta? Kan jag representera i mitt eget hem och få mina kostnader betalda av arbetsgivaren?

– Man kan slås av att en så vardaglig sak har så oklara regler. Ofta måste man känna till domstolspraxis bara för att kunna bokföra en enkel middag, säger Rickard Krantz, skatteexpert på Tholin & Larsson.

I skattelagstiftningen finns ramarna för vad som kan vara representation och i vilken utsträckning man kan göra avdrag, både när det gäller inkomstskatt och moms. Reglerna är dock väldigt generella, vilket betyder att det är lätt att göra fel – trots att avsikten är god.

Tholin & Larsson har arbetat på djupet med representation i många år. Vi bevakar rättsutvecklingen och svarar på frågor om vad som gäller på daglig basis. I våra servicepaket redogör vi dessutom löpande för förändringar, lagförslag och ny domstolspraxis.

På grund av det stora intresse som finns för skattereglerna om representation håller vi även regelbundet kurser i ämnet. Vi har dessutom skrivit en handbok om dessa frågor, Representation & Sponsring, som kom ut första gången redan 1992.


Vill du veta mer om representation eller kanske testa någon av våra räknesnurror som hjälper dig att räkna fram rätt avdrag?
Välj då någon av länkarna nedan:

» Registrera dig för en kostnadsfri prövoperiod på något av våra servicepaket
» Läs mer om/boka in dig på vår kurs Representation och konferenser
» Läs mer om/köp vår bok Representation och sponsring