Representation – ett snårigt område!

Vi får väldigt många frågor om representation i våra servicepaket. Frågorna berör dels företagets avdragsrätt eller hur en kostnad ska bokföras, dels om det blir några skattekonsekvenser för den enskilde. Många gånger vet man inte heller om det rör sig om representation eller marknadsföring.

     

den 16 mars 2018 Robert Selvaag

Känner du att du behöver en struktur för att tackla representationsfrågor? Du är inte ensam! Den 22 mars kommer vi sända en livestreamad halvdagskurs om representation, där vår skatteexpert Robert Selvaag reder ut vad som gäller. Under kursen går vi igenom hur reglerna är uppbyggda, och tittar på praktiska fall som bygger på vanliga frågor som vi får i vår frågeservice. Du har naturligtvis också möjlighet att ställa dina egna frågor till Robert direkt under kursen. Läs mer om kursen här

Hur ska man tänka?

Många gånger gäller det att veta på vilka olika sätt man kan se en företeelse. Reglerna kan faktiskt också utnyttjas för att nå önskat skattemässigt utfall. Vad är viktigast – att de anställda slipper att beskattas för en kostförmån eller att företaget får maximalt avdrag?

Ett och samma restaurangbesök kan till exempel hanteras på tre olika sätt. En vanlig fråga går ut på att ett antal anställda på ett företag har ätit middag på restaurang, och då även tagit med sina respektive. Måltiderna, som betalades av företaget, kostade ca 2500 kr per person inklusive moms. Hur ska detta hanteras? Vi ska kolla på tre exempel.

Förmånsbeskattning

Det mest lönsamma för företaget, och kanske det mest naturliga, är att de anställda förmånsbeskattas för två måltider per person, d v s den egna och partnerns måltid. Förmånerna schablonvärderas till 94 kr per måltid under 2018, vilket också blir underlag för arbetsgivaravgifter.

Företaget får då fullt avdrag för hela kostnaden, inklusive moms som en personalkostnad. Momsen är alltså inte avdragsgill i momsdeklarationen.

Ej avdragsgill personalfest

Det andra alternativet är att se middagen som en personalfest. Företaget får bara avdrag för två personalfester per person och år, vilket innebär att man inte får något avdrag alls om man sparar avdragsrätten till de två avdragsgilla festerna per år.

De anställda slipper dock beskattning för måltiderna. Detta under förutsättning att de inte har deltagit vid någon annan intern representation, exempelvis ett internt informationsmöte, veckan innan den aktuella middagen.

Avdragsgill personalfest

Det tredje alternativet är att middagen ses som en av de två avdragsgilla personalfesterna för just de aktuella anställda och deras respektive.Avdrag medges då för momsen på ett underlag av 300 kr per person. Dit räknas även de närstående.

Om vi utgår från att alkohol ingick i måltiden uppgår momsavdraget till schablonmässiga 46 kr per person. Avdraget kan också, till exempel med hjälp av vår räknesnurra, beräknas utifrån den faktiska fördelningen av momsen på maten och alkoholen. Du hittar räknesnurran i Servicepaket Skatt. Om du inte har ett abonnemang på servicepaketet kan du passa på att prova det gratis.

Eftersom det även här handlar om intern representation är måltiderna skattefria.