Rätt att vara ledig i svåra situationer

När en anhörig eller vän blir svårt sjuk är det möjligt att vara ledig från arbetet och samtidigt få ersättning för utebliven inkomst. Ersättningen som betalas ut från Försäkringskassan i form av närståendepenning är kopplad till rätten att vara ledig.

     

den 2 oktober 2018 Lotta Sprangers

Många vill många kunna tillbringa tid tillsammans med en nära anhörig som blir svårt sjuk. Möjligheten att få närståendepenning finns till för att människor som drabbas av livshotande tillstånd ska kunna ha en anhörig eller vän i sin närhet. Det handlar inte om att ersätta sjukvården eller hemtjänsten utan kan ses mer som ett komplement.

I upp till hundra dagar ersätter närståendepenningen utebliven inkomst. Under tiden har den som är anställd rätt till ledighet från arbetet. Rätten till ledighet gäller för hela arbetsdagar men också tre fjärdedels, en halv eller en fjärdedels dag.

De hundra dagarna med närståendepenning tillfaller den som vårdas vilket innebär att flera anhöriga kan turas om med vården. Flera personer kan alltså få ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen, men närståendepenningen kan inte betalas ut till flera personer för samma tid.

Det finns inga lagregler om att en ledighetsansökan ska lämnas en viss tid i förväg till arbetsgivaren. En anmälan om ledighet för vård av närstående ska därför lämnas så snart som möjligt. Den anställde har rätt att komma tillbaka till arbetet efter ledigheten utan någon särskild varseltid.

Det behöver inte finnas ett släktskap mellan den närstående och den som är ledig från arbetet för att kunna vara ett stöd utan det kan även vara en vän eller kanske en granne.

Ersättningen för närståendepenningen är 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten och den som önskar få närståendepenning ska ansöka om detta skriftligt hos Försäkringskassan.

Den som vårdar en närstående behöver inte anmäla vården direkt till Försäkringskassan för att kunna få närståendepenning. En ansökan måste dock göras inom tre månader. Tillsammans med ansökan ska ett utlåtande lämnas av den läkare som ansvarar för den sjukes vård och behandling och den närståendes samtycke.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom lön? 

Då kan du prova Servicepaket lön gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på löneområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.