Rätt att vara ledig för värnpliktstjänstgöring

Under 2018 återinförs skyldigheten att genomföra värnpliktstjänstgöring. Arbetsgivare som har anställda som blir uttagna till att fullgöra grundutbildning med värnplikt är skyldiga att bevilja ledighet för detta.

     

den 20 november 2017 Lotta Sprangers

Värnplikten har återaktiverats efter att ha varit vilande sedan 2010. Det innebär att både kvinnor och män kallas till mönstring och kan bli uttagna till grundutbildning med värnplikt.

Under åren 2018 och 2019 har Försvarsmakten fått i uppdrag att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år.

Rätt till ledighet

Arbetsgivare med anställd personal som begär ledighet för värnpliktstjänstgöring måste bevilja denna ledighet. Så fort den anställde har fått en kallelse till tjänstgöringen bör arbetsgivaren informeras om när tjänstgöringen ska påbörjas och hur länge den beräknas pågå.

Arbetsgivaren bör även få besked i god tid om vilken dag den anställde tänker komma tillbaka till arbetet. Har tjänstgöringen pågått i mer än tre månader är arbetsgivaren inte skyldig att låta den anställde komma tillbaka till arbetet tidigare än två veckor från den dag som arbetsgivaren fick ett sådant besked.

Tjänstledighetsavdrag

Frånvaroavdraget för ledighet vid värnpliktstjänstgöring är vanligtvis samma som vid annan tjänstledighet utan lön.

Det finns inte några särskilda lagregler om beräkning av löneavdrag. Däremot framgår av de flesta kollektivavtal hur sådana avdrag ska göras.

Semesterintjänande

Ledighet för grundutbildning som pågår högst 60 dagar är semesterlönegrundande. Vanligen är ledigheten längre, vilket innebär att grundutbildning med värnplikt därför som regel inte utgör semesterlönegrundande frånvaro.