Räddningstjänsten fick rätt mot Attendo

Attendo tog år 2011 över ett vård- och äldreboende i Mölndal och halverade samtidigt bemanningen nattetid från fyra till två personer.

     

den 25 maj 2015

Efter en tillsyn skrev Räddningstjänsten Storgöteborg ett föreläggande om att personalstyrkan skulle vara minst 4 personer nattetid.

Efter att ha förlorat i länsstyrelsen och förvaltningsrätten begärde Attendo prövningstillstånd i kammarrätten och hävdade att föreläggandet saknade stöd i lagen.

Attendo menade att kommunen, som fastighetsägare, i stället skulle åläggas att installera sprinkler.

Kammarrätten avslog överklagandet och nu har även Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte kommer att pröva Attendos överklagan vilket medför att den tidigare domen på ökad bemanning står fast.


Källa: GP