Vad kan du som ledare bestämma?

Att vara ledare betyder att det är du som bestämmer, eller hur? Så enkelt är det inte alltid! Regelverk och avtal innebär ofta en hel del begränsningar av din arbetsledningsrätt. Har du koll på vad som gäller?

     

den 5 juni 2020

Som ledare är det ditt ansvar att leda dina anställda. Det innebär att du måste ta många olika beslut, till exempel hur arbetsuppgifter ska prioriteras, hur semester ska förläggas eller hur övertid ska hanteras. Samtidigt finns det också många begränsningar i arbetsledningsrätten du som ledare utövar å arbetsgivarens vägnar.

Arbetsledningsrätten begränsas av en lång rad lagar, föreskrifter, avtal och riktlinjer. När du ska bestämma tid för semester måste du till exempel förhålla dig till semesterlagen, och när du ska beordra övertid finns anställningsavtal att tänka på. Det är därför viktigt att du känner till ramarna för arbetsledningsrätten, så det blir rätt!

Hur bra känner du till reglerna?

Vi har tagit fram ett quiz för att se hur bra koll du har på vad du som ledare kan bestämma och inte. I quizet har vi tagit fram olika scenarios du som ledare kan möta. Eftersom avtal och praxis varierar från arbetsplats till arbetsplats, kan det komma en fråga du inte kan svara ja eller nej på. Då väljer du istället  ”det måste värderas närmre”.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer