Quiz – tjänsteresor

Har du koll på bestämmelserna om skattefria traktamenten och milersättningar i samband med anställdas tjänsteresor? Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna nedan.

     

den 27 mars 2017 Lennart Salomonsson

Håll dig uppdaterad med gratis nyhetsbrev

Simployer Info är det breda nyhetsbrevet som ger dig koll på våra expertisområden: Skatt, Moms, Lön och HR. Bli uppdaterad om aktuella lagändringar, fakta, förslag och senaste nytt!

Vi bjuder alla nya prenumeranter på mallen Sammanställning över föräldraledigheter!