Quiz – tjänsteresor

Har du koll på bestämmelserna om skattefria traktamenten och milersättningar i samband med anställdas tjänsteresor? Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna nedan.