Projekt som arbetsform

Begreppet projekt används ibland lite slentrianmässigt inom HR för att beskriva särskilda satsningar av olika slag. Läs vår definition av begreppet och se om du håller med i beskrivningen. Kanske finns det utrymme att vässa projektmetodik inom HR-branschen ytterligare?

     

den 16 maj 2017

Fler och fler människor arbetar med jämna mellanrum i projekt av olika slag, både i yrkeslivet och privat. Det kan handla om så vitt skilda saker som att gå ner i vikt för en privatperson eller att lansera en ny produkt i ett stort internationellt bolag. Det finns alltså varken en övre eller en undre gräns för storleken på ett projekt, och det är heller inte avgränsat till ett särskilt ämnesområde. Ett projekt är ett projekt om det uppfyller följande fyra kriterier.

  • Bestämt avgränsat mål
  • Bestämd tidsperiod
  • Bestämda resurser
  • Särskild projektorganisation

Alla projekt börjar någonstans med ett behov av att något ska utvecklas – man behöver få till en förändring av något slag. Det är mycket ovanligt att projekt ”bara uppstår”. Av denna anledning kan man också säga att alla projekt i grund och botten är förändrings- och utvecklingssatsningar. Vad är problemet? Vem eller vilka har det? Finns det behov av att lösa det?

Bo Tonnquist, författare till boken Projektledning (2016), menar att projekt i grund och botten är en arbetsform med ett särskilt starkt målfokus. Eftersom det ska genomföras på begränsad tid och med lånade resurser är det viktigt att målet är tydligt avgränsat i både omfattning och tid. Dessutom måste resurser vara säkrade för hela perioden.

Inom HR drivs ständigt projekt av olika slag – nya lönesystem ska implementeras, verksamhet ska flyttas eller nya ledarutvecklingsprogram ska utarbetas. Frågan är om dessa olika satsningar egentligen drivs i projekt enligt ordets rätta bemärkelse? Även om det finns ett mål är det nog inte alltid tydligt avgränsat, och även om det finns en tidsplan brukar den inte på något sätt vara definitiv. Erfarenheten säger att HR i dessa lägen har en hel del att hämta från tekniska verksamheter som till exempel bilindustrin som är vana vid att arbeta i projekt.

Rätt använt kan säkert de flesta av oss instämma i att projekt som arbetsform är oslagbar om man vill uppnå resultat, ta kommando över en situation och leda och styra på ett så effektivt sätt som möjligt. Men är det möjligt att jobba på det sättet fullt ut med HR-frågor? Påverkar områdets karaktär möjligheterna att jobba så målfokuserat, tydligt och avgränsat? Det kan säkert variera från projekt till projekt, men sannolikt skulle HR genom att ibland vässa sin projektmetodik en aning kunna bli ännu mer tydliga och framgångsrika med vissa HR-projekt.


Med vårt Servicepaket HR håller du dig uppdaterad på de senaste trenderna inom området. Förutom möjligheten att bolla frågor med våra experter får du nyhetsbrev, blanketter, FAQs och tillgång till en omfattande faktabank. Klicka här för att prova gratis.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!