Privattipset v. 23

     

den 3 juni 2015

* Utländska pensioner ska omfattas av svenska skatteregler

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att utländska socialförsäkringspensioner som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken ska omfattas av inkomstskattelagens definition av pension och beskattas på samma grund som motsvarande svenska ersättningar. Vidare föreslås att utländsk barnpension som motsvarar svensk barnpension ska undantas från beskattning i samma utsträckning som svensk barnpension.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/05/beskattning-av-utlandska-socialforsakringspensioner/

* Regeringen avskaffar fritidspeng 2016

Fritidspengen avskaffas den 1 januari nästa år. Förslaget kommer i höstens budget, uppger regeringen. Fritidspengen för barn i hushåll med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen så sent som i juli förra året och tanken var att den skulle underlätta för barn i fattiga familjer att delta i fritidsaktiviteter på samma sätt som andra barn. Bidraget har legat på 3 000 kronor per år.

www.di.se

* Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande ska slopas. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnats till lagrådet.

Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 till 1 800 kronor per år. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att pensionssparavdraget bör slopas helt 2016.

I lagrådsremissen föreslås därför att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensions-sparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas.

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska dock även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslås att beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och avslut i förtid av pensionssparkonto, utan Skatteverkets medgivande, ska höjas till ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

http://www.regeringen.se/sb/d/19733/a/253313

* Dags att boka sommarresan – glöm inte EU-kortet

Nu är tiden då många planerar sin semester och väljer att boka sommarresan. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet. EU‑kortet gäller i följande länder:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike.

Enklast beställer du kortet på Försäkringskassans telefon för självbetjäning 020-524 524 eller sms:a EUKORT och ditt personnummer till 71020. Du kan också ringa till Försäkringskassan på 0771-524 524.

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/pm_150414

* Ta med passet på Tysklandsresan

Under perioden den 26 maj–15 juni inför Tyskland tillfällig gränskontroll vid de inre gränserna. Detta på grund av det G7-möte som hålls i landet den 7–8 juni 2015.

Gränskontroll i detta sammanhang innebär att Tyskland har rätt att genomföra fullständig gränskontroll av alla som passerar tysk gräns via land- sjö eller luft. Det sker ingen gränskontroll vid utresa från Sverige för direkt resa till Tyskland.

Polisen rekommenderar dig som ska resa till Tyskland mellan den 26 maj–15 juni att ha med pass eller nationellt id-kort, som är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/Maj/Ta-med-passet-pa-Tysklandsresan/