Privattipset

     

den 8 oktober 2015

* Måste det vara så krångligt att ta ut pension?

Ta inte ut för mycket pension och inte för fort. Vi har en tendens att underskatta vår livslängd och vår framtida hälsa. Nu kommer handfasta råd i en ny pensionsbok av Annika Creutzer, välkänd privatekonomisk expert, ”Dags att lägga pensionspusslet – så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt

En djungel av regler, villkor och val styr våra pensioner. I dag tvingas vi själva ta ställning till hur och när pensionen ska tas ut. Redan i 50-årsåldern kan det vara dags att börja planera för att få en så bra pension som möjligt. Speciellt viktigt är detta för kvinnor som riskerar att få betydligt sämre pension än män.

Den här boken vänder sig i första hand till dig som har passerat 50 men ännu inte lämnat arbetslivet. Är du yngre kan det finnas nya avtal och regler som inte är belysta här.

Det handlar också om mycket pengar. En klok strategi kan ge dig meri pension och en tryggare ålderdom. Fel vägval kan kosta tusentals kronor – i månaden

Boken har skrivits av Annika Creutzer och är ett initiativ från KPA Pension som har finansierat utgivningen.

http://www.kpa.se/globalassets/trycksaker/pensionspusslet/kpa-pension-dags-att-lagga-pensionspusslet.pdf

* Nya rutiner för incheckning på flyget kollar spår efter sprängämnen

Ytterligare några minuter i incheckningen. Från och med första september införs nya rutiner i säkerhetskontrollerna på Sveriges flygplatser. Det är nya EU-regler som innebär att passagerarna slumpvis kommer att kontrolleras för spår av explosiva material.

Det handlar om så kallade sniffers, en liten duk man stryker på till exempel handbagaget och sen stoppar in i en maskin för att upptäcka spår efter sprängämnen

Tekniken har i flera år använts utanför Sverige men nu ska den införas på alla EU:s flygplatser fram till 2017. Kontrollen som sker genom stickprov tar några minuter och om maskinen ger utslag görs ytterligare kontroller.

Kolla också Transportstyrelsen regler om vad man får ta med ombord.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/