Privattipset

     

den 4 april 2016

* Krav på amortering klubbat av Riksdagen

Riksdagen ger ett slutligt ja till en lag om att den som tar nya bolån över en viss gräns måste amortera.

Efter riksdagens beslut kan nu Finansinspektionen (FI) börja slutfinishen av de detaljerade regler som måste till för att lagen ska kunna användas. Planen är att regeringen sedan ska godkänna FI:s förslag så att reglerna kan införas den 1 juni.

Bankerna hävdar att kravet på att amortera i praktiken redan är infört, eftersom majoriteten av nyare bolånetagare amorterar. Men nu blir det tvingande.

FI:s plan är att lån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska betalas av med två procent av beloppet per år. Lån mellan 50 och 70 procent ska amorteras med en procent.

http://www.svd.se/krav-pa-amortering-klubbat-av-riksdagen

* Detta granskar Skatteverket extra hårt i år

I årets skattekontroller ska Skatteverket särskilt granska företag som används för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk.

Skatteverket kommer även att specialgranska bland annat rot och rut i vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln, samt hur de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen följs.

– Våra undersökningar visar att förtroendet för Skatteverket fortsätter vara högt och att det finns en bred vilja att göra rätt för sig. Samtidigt ser vi att det fåtal som avsiktligt fuskar tar till nya metoder och vi agerar för att fånga upp detta, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

I år driver Skatteverket en särskild insats mot angrepp på Skatteverkets utbetalningssystem. Det handlar till exempel om att oseriösa aktörer försöker få ut skatteåterbetalningar på falska grunder.

Årets kontroll av rot och rut riktas särskilt mot arbete som utförs av närstående, samt mot privatpersoner som bedriver enskild näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Branschkontrollen av rot fortsätter inom bredbandsfiber, fönster samt takläggning.

När det gäller renovering av fönster kommer man att kontrollera om fönstren renoverats på plats. Detta betyder alltså att du inte kan göra avdrag om fönstrena lyfts av och sedan transporterats till en hantverkare.

Vid årsskiftet infördes krav på personalliggare i byggbranschen, som har 550 000 anställda. Skatteverket kommer att kontrollera hur företagen följer de nya reglerna.

Momsbedrägerier i handeln med fordon som köps och säljs över landsgränser ska specialgranskas, bland annat affärer som görs med köpare eller säljare i Norge.

Informationsutbytet med andra länders skattemyndigheter kommer att öka kraftigt i år, en fyrdubbling av antalet inkomna uppgifter till Skatteverket väntas.

http://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2016/2016/skatte
verketsinsatsermotfelochfuskunder2016.5.3810a01c150939e893f29eaf.html