Privat sektor har högre kvalitetsmognad

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har under våren 2015 undersökt kvalitetsmognaden i svenska företag och organisationer.

     

den 24 augusti 2015

Studien Management Index bygger på svar från 1000 befattningshavare från både företag och offentlig verksamhet.

Rapporten visar att kvalitetsmognaden generellt är högre i privat verksamhet än i den offentliga sektorn. När det gäller vård och skola så är privata verksamheter bättre på strategi och planering. Resultatet i offentliga och privata organisationer drivs på olika sätt.

I offentlig sektor drivs resultatet mer genom medarbetarnas engagemang medan det i privata verksamheter är ändamålsenliga strukturer som är mest drivande. Rapporten visar även att svenska företag och organisationer är generellt dåliga på metodiskt förbättringsarbete.


Källa: Kvalitetsmagasinet