Så prioriterar du rätt

Mailen fullkomligt rasar in i inkorgen, kalendern blir allt mer späckad och samtidigt ska man få tid över till såväl lång- som kortsiktiga projekt. Om allt på schemat verkligen ska hinnas med är det viktigt att prioritera rätt.

     

den 24 januari 2017

Av Gustaf Dominicus

De flesta av oss har suttit där. Fastnaglade i kontorsstolen med en växande hög av dokument på arbetsbänken och känslan av att ”to-do listan” aldrig vill ta slut. Vardagen på många arbetsplatser runtom i landet kännetecknas helt enkelt av ett högt tempo, och som arbetstagare har man ofta krav på sig att klara av en radda olika arbetsuppgifter.

Att vara effektiv och organiserad är två nycklar till att lyckas på jobbet, men om man slarvar med prioriteringarna är det lätt hänt att man vid arbetsdagens slut inte har hunnit med det som behöver göras och hamnar på efterkälken.

Den stora frågan är då: hur ska man gå tillväga för att prioritera rätt på arbetsplatsen? Olika metoder fungerar givetvis olika bra beroende på vem man är som person, men följande tips kan vara lite hjälp på traven till att prioritera bättre:

  • Lista allt som behöver göras. Att bara hålla arbetsuppgifterna i huvudet har flera negativa effekter. Dels ökar risken för att du glömmer bort något, men dessutom slösar du energi på att oroa dig för att du kanske kommer att glömma bort något som ska göras. Med hjälp av en konkret lista slipper du dock det! Vill du inte skriva på papper finns flertalet bra digitala anteckningssystem, Microsoft OneNote exempelvis, där du kan ha flera olika listor beroende på arbetsområde som även hjälper dig med översikten.

  • Början, inte bara slut. Deadlines och datum för när något måste vara klart är många bekanta med, men datum för när en uppgift senast måste påbörjas kan vara nog så viktigt. Genom att uppskatta tiden som behövs för att genomföra en uppgift, och påminna dig själv om att börja i tid så kommer du igång innan det är för sent.

  • En sak i taget! Att ”multitaska” låter bra på pappret, men när man håller många bollar i luften samtidigt blir ofta slutprodukten lidande. Genom att fokusera på en uppgift åt gången kan man lättare hålla hög kvalitet på det man gör.

  • Strunta inte i småsakerna. Om du låter de mindre uppgifterna samlas på hög kan de lätt bli en stressfaktor. Vig därför tid till att bocka av några stycken med jämna mellanrum. Att se punkterna på listan minska är dessutom skönt för sinnesfriden.

  • Måste du göra allting? Vissa arbetsuppgifter kan kanske överlämnas till någon annan på företaget, som kanske rentav är bättre lämpad för uppgiften. Våga fråga kollegan och nyttja dina medarbetares styrkor!

Tempot är som sagt ofta högt på dagens arbetsplatser, och det är viktigt att hushålla med de timmar man har på jobbet under en vanlig dag. Kan man vara effektiv och därmed spara tid är mycket vunnet för både arbetsgivare och arbetstagare.

På Tholin & Larsson kurs Struktur och effektivitet får du konkreta tips och verktyg för hur du minskar stressen, får mer gjort och ökar kontrollen över din arbetsvardag. Klicka här » för att anmäla dig och läsa mer.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!