Pressmeddelande: Förvärv av Netcompetence

Infotjenester förvärvar idag 4 oktober Netcompetence och blir Skandinaviens ledande HR-leverantör.

     

den 4 oktober 2017

Infotjenester AS förvärvar den svenska HR-tech leverantören Netcompetence av grundaren Johan Skärskog. Uppköpet gör att Infotjenester blir en komplett leverantör av operativ och strategisk HR. Förvärvet binder samman två starka aktörer inom HR-teknologi, och innebär att bolagen blir en ännu större spelare på den skandinaviska HR-marknaden.

HR-funktionen är under stor förändring. Ledare använder helst sin tid till att inspirera och vidareutveckla sina medarbetare – inte administrera dem, säger CEO i Infotjenester Thorfinn Hansen:

Arbetet med att göra HR-funktionen än mer relevant för affären och strategin har pågått i många år. Med den tekniska utvecklingen kommer HR i större grad kunna arbeta med utveckling av medarbetare istället för förvaltning. Infotjenester har genom detta senaste uppköp positionerat sig väl som det naturliga valet på den skandinaviska marknaden.

Infotjenester lanserade i maj Simployer HRM-system. Systemet är Norges ledande och har i tillägg också fått en god position även i Sverige. Positionen i Sverige kommer att stärkas ännu mer med uppköpet av Netcompetence, och sätter Infotjenester i ett mycket slagkraftigt utgångsläge för att konkurrera med de globala aktörerna inom området.

Efter att ha jobbat hårt med bolaget under så lång tid och gått från en start-up till en ledande HR-tech leverantör i den svenska marknaden, har det varit viktigt för mig att hitta rätt ägare för nästa steg i utvecklingen. Med Infotjenester som ägare av Netcompetence ser jag att bolaget och medarbetare hamnar i ett mycket bra sammanhang med hög HR-kompetens, stabil ekonomi och stora ambitioner, säger Netcompetence grundare Johan Skärskog.

Med Netcompetence har Infotjenester nått den funktionsbredd de önskat sig och erbjuder sina kunder ett HRM-system som omfattar både operativa och strategiska HR-verktyg.

För mer information kontakta:

Thorfinn Hansen, CEO Infotjenester, +47 90171156
Fredrik Christiansson , VD Netcompetence +46 70855 65 88
Cornelia Bjørke-Hill, Kommunikationschef +47 90795343