Positiva effekter av asbestförbud

Under 70-talet upptäcktes stora risker med att använda materialet asbest som bland annat orsakar lungsäckscancer, en obotlig cancer som oftast leder till döden inom några månader.

     

den 24 augusti 2015

Många som arbetade inom byggbranschen drabbades av allvarliga tumörsjukdomar efter att ha inandats asbestfibrer som spridits i luften genom byggdamm. Särskilt utsatta var yrken som rörmokare och isolerare.

Reglerna för användning av asbest har under åren skärpts och nu visar ny forskning att det förebyggande arbetet haft effekt. Studien är gjord av forskare vid Umeå universitet och har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.

Cirka 24 fall per år av dödlig lungsäcks- och lungcancer förebyggs idag bland arbetstagare i Sverige genom restriktiva arbetsmiljöregler och överenskommelser på arbetsmarknaden. Studien är gjort på personer som är födda i Sverige eftersom personer som invandrat kan ha jobbat i länder där reglerna för asbestanvändning är annorlunda.


Källa: Arbetsmiljöverket