Platschef fälld i hovrätten

Hösten 2009 omkom en arbetstagare när han klämdes mellan hytten och lyftarmen på en mindre grävmaskin.

     

den 7 december 2015

När arbetstagaren böjde sig in i hytten råkade han komma åt en spak som sänkte lyftarmen. I tingsrätten fälldes platschefen för vållande till annans död till villkorlig dom. Företaget som anställt den omkomne samt företaget som sålt grävmaskinen fick betala 900 000 kr var i företagsbot.

Tingsrättsdomen överklagades av både de dömda och åklagaren. Åklagaren hade krävt att företagen skulle betala 1 000 000 kronor var i företagsbot. Arbetsgivaren ville bli frikänd och de två företagen ville slippa betala företagsbot.

Hovrätten anser dock, i en dom den 3 november 2015, att tingsrättens bedömningar är riktiga. Domstolen anser också, liksom tingsrätten, att sänkningarna av företagsböterna är motiverade av den långsamma handläggningen.


Källa: Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 3056-14