Planera uttag av resterande semester

Alla anställda måste ta ut minst 20 betalda semesterdagar i ledighet under ett semesterår.

     

den 5 augusti 2015

Det här gäller även om en anställd t ex har varit föräldraledig eller sjuk under sommarmånaderna. Det är arbetsgivaren som ska se till att semesterdagarna tas ut. Företaget bör därför ha rutiner för att bevaka att semesterdagarna verkligen tas ut i ledighet.

Skyldigheten att ta ut minst 20 betalda semesterdagar på ett år gäller oavsett om man följer semesterlagens regler eller om man har sammanfallande semester- och intjänandeår.

Enligt semesterlagen ska betald semester tas ut under semesteråret, det vill säga från och med den 1 april till och med den 31 mars året därpå. För företag som har sammanfallande intjänade- och semesterår gäller istället perioden den 1 januari till och med den 31 december.

Det är bara betalda semesterdagar utöver 20 som kan sparas för uttag ett senare år.

Vid så lång frånvaro under semesteråret att den anställde inte har kunnat ta ut semester, d v s nästan hela året, gäller särskilda regler enligt semesterlagen. Semesterlön ska då betalas ut för de semesterdagar som – tillsammans med intjänandeårets dagar – överstiger 25.

Resterande dagar förs över till nästa semesterår, vilket gör det möjligt för den anställde att få betald semester efter en längre tids frånvaro.